Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έκπτωση αμοιβής ομόρρυθμου εταίρου από τα ακαθάριστα έσοδα Ετερρόρυθμης Εταιρείας βάσει ν4172/2013

Σε ετερρόρυθμη εταιρεία συμφωνείται να παρέχεται σταθερή, μηνιάια αμοιβή στον ομόρρυθμο εταίρο για τις υπηρεσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας.
Έχοντας υπόψιν και τη (δυσνόητη) ΠΟΛ1139/2015 , ερωτάται αν η αμοιβή αυτή θα εκπτίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.
Επίσης ερωτάται ποιό θα είναι το παραστατικό της αμοιβής αυτής(Απόδειξη δαπάνης?) και αν ισχύουν τα τέλη χαρτοσήμου (1.2 %?).

  • 2 Απαντήσεις

Με το αριθ. ΔΕΑΦ 1064780 ΕΞ2015/11.05.2015 έγγραφό  έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 
Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. (Σχετικά. Εγκ. ΠΟΛ.1139/2015)
Οι αμοιβές αυτές αφού θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλονται με δικαιολογητικό την συντασσόμενη μισθολογική κατάσταση.

Ως προς το χαρτόσημο σημειώνουμε ότι ρύθμιση υπάρχει στον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου για τις αμοιβές μελών ΔΣ και ορίζεται σε 1,2%. Αντίθετα και γενικά για άλλες αμοιβές που θεωρούνται ως μισθός το χαρτόσημο έχει καταργηθεί.

ΑΛΕΚΟΣ 03/12/2015 19:04:11

Σχόλιο: Δεν λέει πουθενά ότι τελικά εκπίπτουν. Το αφήνει να εννοηθεί αλλά ΔΕΝ το κατονομάζει. Αρα: προσοχή στα λοιπά του Αρ 22

Όλες οι δαπάνες κρίνονται εάν είναι πραγματικές, εάν έχουν γίνει για το συμφέρον της επιχείρησης, εάν καλύπτονται από δικαιολογητικό στοιχείο και έναν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία.( άρθρο 22ΚΦΕ)
Αυτονόητο είναι ότι ειδικά αυτές οι αμοιβές θα κρίνονται από τον έλεγχο ως προς το πραγματικό, με κριτήριο .... " μήπως υπάρχει  επί της ουσίας καταστρατήγηση των διατάξεων" δεδομένου του αφορολόγητου που έχουν τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και της φορολογίας στο νομικό πρόσωπο από το πρώτο ευρώ των κερδών.

ΑΛΕΚΟΣ 04/12/2015 14:34:21

.... και θα έρθει το αρ 38 του ΚΦΔ και θα τα " βγάλει " όλα στη "σέντρα" .... Άρα: ενημέρωση από το λογιστή προς τον επιχειρηματία από τώρα και καλή σύνταξη της απόφασης για το σχετικό ποσό ώστε να μην εφαρμοστεί για το λογιστή το αρ 67 του ΚΦΔ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση