Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Παρακάτω σας παραθέτω το άρθρο 23 αναφορικά με τις Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω έτσι όπως το έχετε συντάξει. Δυστυχώς είναι ακριβώς ίδιο και στο βιβλιο σας. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
1) Οι δαπάνες πλέον δεν εκπίπτουν αν δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ τους; ή όταν δεν εκπίπτουν δεν εκπίπτει ούτε ο ΦΠΑ τους; ή μήπως κάτι άλλο;
2) Πουθενά δεν αναφέρονται πλέον ως μη εκπιπτόμενες οι δαπάνες για τα ΕΙΧ και κινητά τηλέφωνα. Άρα εκπίπτουν 100%;
3) Με δεδομένη την Πολ.1219/06.10.2014 - Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013, μήπως εκπίπτουν από τα βιβλία των επιχειρήσεων οι δαπάνες ΕΙΧ και κινητά 100% και τις φορολογούμε σαν παροχές σε είδος στους εταίρους και στους υπαλλήλους;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. ζ του ΚΦΕ, δεν εκπίπτει  ο φόρος
 εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών.Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι εκπίπτονται πλέον οι φόροι ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που επιβαρύνουν την επιχείρηση.Ως προς το ΦΠΑ διευκρινίζουμε, ότι όταν μια δαπάνη δεν εκπεστέα στη φορολογία εισοδήματος, εάν δεν έχει εκπεσθεί κατά τις διατάξεις του ΦΠΑ που αναλογεί σ’ αυτήν, τότε παρασύρεται από την μη έκπτωση της βασικού κόστους και δεν εκπίπτεται και αυτή, εξάλλου κάτι τέτοιο είναι λογικό γιατί σε αυτήν την ειδική περίπτωση ο ΦΠΑ είναι στοιχείο κόστους και όχι ουδέτερος φόρος που είναι στον γενικό κανόνα.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr