Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Προστιθέμενη Διαφορά Τεκμηρίων και Επίδομα Τέκνων

Καλησπέρα σας,
Με τη φετινή δήλωση Ε1 το δηλωθέν εισόδημα μου από κύρια και επικουρική σύνταξη ήταν 17.470,40 € ενώ η σύζυγος μου δεν εργάζεται.
Επίσης δήλωσα 313 € από τόκους και 320 € από επίδομα τέκνων 2013.
Όσον αφορά τα τεκμήρια δαπάνης (Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη) που διαθέτω στο όνομα μου αφορά κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη γκαρσονιέρα για το ένα παιδί μου που σπουδάζει καθώς και δύο οχήματα 10ετίας 1600 και 1000 κε, εκ των οποίων αυτό των 1000 κ.ε. στο όνομα της γυναίκας μου. Το σύνολο αυτών των τεκμηρίων καλύπτεται από το εισόδημα μου και ως εκ τούτου δεν είχα θέμα με υπέρμετρη φορολόγηση.
Ως εκ τούτου δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, μέχρι που είδα το ποσό που είμαι διακιούχος για το επίδομα τέκνων, το οποίο ήτνα μικρότερο από το αναμενόμενο.
Στο εκκαθαριστικο εμφανίζεται η λεγόμενη "Προστιθέμενη Διαφορά Τεκμηρίων" όπου η σύζυγος μου φαίνεται να έχει εισόδημα 4.459,48 € και 4.500 € για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Αλλα και πάλι δεν δημιουργείται πρόβλημα (έτσι νομίζω) καθώς δεν μεταβάλειι τους φόρους που υποχρεούμαι να καταβάλω.
Το θέμα έγγειται στο επίδομα τέκνων, καθώς ενώ το εισόδημα μου είναι σαφώς κάτω από 20.000 το σύστημα της ΓΓΠΣ το ανεβάζει στις 22.500 € περίπου και από τα 640 € /έτος που έπρεπε να λαμβάνω τώρα αυτό θα είναι 320 €.
Επειδή παραξενεύτηκα για το "τεκμαρτό εισόδημα" της συζύγου μου και μη γνωρίζοντας άλλο τρόπο υπολογισμού, χρησιμοποίησα το πρόγραμμα της SOFTLINE Φορολογία Εισοδήματος, του PC MAGAZINE για να δω πως προκύπτει αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το θεωρώ αξιόπιστο καθώς μου υπολόγισε επακριβώς το εκκαθαριστικό της Εφορίας.
Άλλαξα λοιπόν τα δεδομένα ως εξής:
- Αφαίρεσα το αυτοκίνητο μου (1600κε) και το αποτέλεσμα ήταν ίδιος φόρος αλλά Τεκμαρτό εισόδημα της συζύγου μου  1.259,48 €.
-Αφαίρεσα το αυτοκίνητο της συζύγου μου (1000κε) και το αποτέλεσμα ήταν ίδιος φόρος αλλά Τεκμαρτό εισόδημα της συζύγου μου  2.459,48 € !!!!!!
-Αφαίρεσα και τα δύο οχήματα και είδα ότι ο φόρος παραμένει πάλι ίδιος και το τεκμαρτό εισόδημα της συζύγου μου μηδενίζεται?????
Φαίνεται δηλαδή ανάλογα με το αυτοκίνητο μου (στο όνομα μου) έχει και τεκμαρτό εισόδημα η σύζυγος μου, Ήμαρτον.
Παρακαλώ για όποιον γνωρίζει τι γίνεται με το θέμα που σας ανέφερα (πως δηλαδή υπολογίζεται η τεκμαρτή δαπάνη της συζύγου) και αν μπορεί να γίνει τίποτε ώστε να λάβω το επίδομα τέκνων που αναλογεί στο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα.
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Η εικόνα που παρατηρήσατε στο εκκαθαριστικό σας αλλά και των “πειραμάτων” που επιχειρήσατε με ανεξάρτητη εφαρμογή προκύπτει από τα εξής:

1. Επειδή το συνολικό οικογενειακό πραγματικό εισόδημά σας (17.470,40 €) υπολλείπονταν των συνολικών οικογενειακών τεκμηρίων (21.929,88 €), κρίθηκε με βάση το νόμο ότι θα πρέπει να φορολογηθείτε με βάση τα τεκμήριά σας, δηλαδή για συνολικό οικογενειακό εισόδημα 21.929,88 € (= 17.470,40 + προστιθένη διαφορά 4.459,48). Η προστιθέμενη αυτή διαφορά, οφείλεται αποκλειστικά στα τεκμήρια της συζύγου σας που ανέρχονται μεν στα 4.500,00 € (ΕΙΧ 2.000,00 + προσωπικό τεκμήριο 2.500,00), εκ των οποίων όμως ποσό 40,52 € (4.500,00 – 4.459,48) καλύπτεται ήδη από το προσωπικό σας εισόδημα οπότε το ακάλυπτο τμήμα είναι το υπόλοιπο. Δηλαδή με άλλα λόγια, το εισόδημά σας των 17.470,40 € καλύπτει όλα τα προσωπικά σας τεκμήρια και επιπλέον τεκμήρια της συζύγου μέχρι το ποσό των 40,52 €.

2. Στη φάση της φορολογίας, επειδή φορολογείστε χωριστά, για εσάς μεν το φορολογητέο σας εισόδημα είναι τα 17.470,40 €, για τη σύζυγο δε, τα 4.459,48 € (αφού ελλείψει πραγματικού εισοδήματος φορολογείται με βάση το ύψος των τεκμηρίων της). Σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών προέκυψε ο φόρος για εσάς, ενώ για τη σύζυγο και για το ποσό των 4.459,48 € προκύπτει μηδενικός φόρος.

Τα αποτελέσματα επομένως από τα “πειράματα” που επιχειρήσατε ερμηνεύονται ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται):

α) Μειώσατε τα δικά σας τεκμήρια, άρα καλύφθηκε (“απορροφήθηκε”) από το εισόδημά σας μεγαλύτερο τμήμα από τα τεκμήρια της συζύγου και έμεινε να φορολογηθεί εκείνη μόνο για 1.259,48 €. Το αποτέλεσμα της φορολογίας επομένως το ίδιο, αφού εσείς φορολογείστε για 17.470,40 € και εκείνη με μηδενικό φόρο για τα 1.259,48 €.

β) Μειώσατε τα τεκμήρια της συζύγου κατά 2.000,00 €, άρα έμεινε να φορολογηθεί εκείνη για το υπόλοιπο 2.459,48 € (=4.459,48 – 2.000,00). Το αποτέλεσμα της φορολογίας επομένως το ίδιο, αφού εσείς φορολογείστε για 17.470,40 € και εκείνη με μηδενικό φόρο για τα 2.459,48 €.

γ) Μειώσατε τα οικογενειακά σας τεκμήρια κατά 5.200,00 € (= 3.200,00 + 2.000,00). Δεν φορολογείστε με βάση τα τεκμήρια.Το αποτέλεσμα της φορολογίας επομένως το ίδιο, αφού μόνο εσείς φορολογείστε για 17.470,40 €.

Οπως παρατηρείτε, φορολογηθήκατε βέβαια με βάση τα τεκμήρια για συνολικό οικογενειακό εισόδημα 21.929,88 €, πλην όμως το φορολογικό σας αποτέλεσμα ΔΕΝ επηρεάστηκε από τα επιπλέον τεκμήρια επειδή αυτά αποκλειστικά οφείλονταν στη σύζυγο (που φορολογείται χωριστά) και δεν ήταν και μεγαλύτερα των 9.545,00 € (όριο, πάνω από το οποίο θα προέκυπτε φόρος, με την κλίμακα των μισθωτών).

Ωστόσο βέβαια, το εκκαθαριστικό σας εμφανίζει τα φορολογητέα σας εισοδήματα, τα οποία αθροιστικά (21.929,88 €) σας εντάσουν στην κατηγορία των εισοδημάτων 20.000 – 30.000 για δύο παιδιά, σχετικά με το ειδικό επίδομα στήριξης τέκνων του ΟΓΑ.

Θα πρότεινα να επιχειρήσετε εσείς (σχετική εφαρμογή στο forin) ή με τη βοήθεια φοροτεχνικού την εξασφάλιση στρογγυλοποιημένου ποσού 2.000,00 € ( αντί 1.929,88) με τη διαδικασία ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών (κωδ. 788 δήλωσης Ε1). Στη συνέχεια να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (εκπρόθεσμη) τροποποιητική δήλωση και κατόπιν επικοινωνίας με τον ΟΓΑ να πληροφορηθείτε για το χειρισμό του ζητήματος με την Α21.

Κωνσταντίνος Κ 06/09/2014 14:04:00

@George D Ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο για το χρόνο που αναλώσατε όσο και για την τόσο τεκμηριωμένη απάντηση που μου δώσατε. Δυστυχώς δεν είχα καταλάβει ότι μόνο και μόνο που υπάρχει κάποιος σε αυτή τη ζωή αποτελεί τεκμήριο ύψους 2500 €. Είχα την εντύπωση ότι το εισόδημα μου κάλυπτε αυτό της συζύγου μου. Συνεπώς έχουμε: Τα δικά μου τεκμήρια (Τεκμήριο "υπαρξης" 2.500 €, 1 κατοικία 11.100 €, 2 κατοικία 1.100 €, ενοικ. κατ. σπουδ. 300 €, αυτοκ. 3.200 € = σύνολο 18.200 ). Της συζύγου μου (Τεκμήριο "υπαρξης" 2.500 €, αυτοκ. 2.000 € = σύνολο 4.500 €). Σύνολο οικογενειακού τεκμαρτού εισοδήματος 22.700 €. Πως και δεν σκέφτηκαν οι φωστήρες ότι και τα παιδιά έχουν τεκμήριο "ύπαρξης" ώστε όποιος έχει 2 να του ανεβάζει το ¨τεκμαρτό εισόδημα" κατά 5.000 €. Όσον αφορά την επίλυση, δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να ασχοληθώ για κάτι που πιθανόν το κόστος να μην ισοσκελίζεται από το όφελος ή αν θα πρέπει να πάρω διαζύγιο (αστειεύομαι). Ευχαριστώ πάντως πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση