Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τεκμήριο-Δάνειο στεγαστικό ΚΩΔΙΚΟΣ 727-728

Καλησπέρα sos.Έχω δηλώσει το  στεγαστικό δάνειο που είναι στο όνομα της συζύγου μου στον κωδικο 728(καταβληθέν ποσο ετους 2013).Η σύζυγος μου είναι άνεργη και το εισόδημα της ετησίος  αντιστοιχεί σε 1800 από ενοίκια.Λόγου τεκμηρίου ενδεχομένος, μου εβγαλε χρεωστικό 910 ευρώ στην σύζυγο!!!Τι μπορώ να κάνω κατόπιν υποβολής της;Ευχαριστώ!

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Αν και τα στοιχεία που παραθέσατε είναι ελλιπή, ωστόσο είναι βέβαιο ότι ο προσωπικός της φόρος προκύπτει βάσει τεκμηρίων, φορολογείται δηλαδή με 10% μεν αλλά με φορολογητέα βάση το ύψος των τεκμηρίων (και προφανώς το ποσό των 910 € περιλαμβάνει τον κύριο φόρο, το συμπληρωματικό και την προκαταβολή 55% για το επόμενο έτος). Δυστυχώς δε μπορούν να εξαχθούν άλλα συμπεράσματα ελλείψει των αριθμητικών δεδομένων της φορολογικής σας δήλωσης, καθώς για να φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων, το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα υπολλείπονταν των οικογενειακών σας τεκμηρίων.

Αφού εξετάσετε και καταλήξετε ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης των τεκμηρίων σας (ενδείκνυται η διερεύνηση της περίπτωσης ανάλωσης κεφαλαίων προηγουμένων ετών), μπορείτε να υποβάλλετε εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση οικ. έτους 2014 (με τον τρόπο και στις προθεσμίες που αναμένεται να ανακοινωθούν).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση