Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση ακινήτου από εταιρεια αε

Εταιρεία αε πουλάει ακίνητο το οποίο εμφανίζεται στα πάγιά της με αναπόσβεστη αξία 250.000. Η πραγματική τιμή πώλησης είναι 250.000,00 και η αντικειμενική του αξία 350.000,00
Ερωτήματα 

  • Ποια αξία πώλησης θα ληφθεί υπ οψιν για τον προσδιορισμό του φορολογητέου  κέρδους η πραγματική ή η αντικειμενική
  • Αν ληφθεί η αντικειμενική η διαφορά αντικειμενικής-πραγματικής πως θα εμφανισθεί στα βιβλία της

Προσθέστε τη δική σας απάντηση