Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υποβολή δήλωσης Ε1 2011

Δεν υπέβαλα δήλωση Ε1 το 2011 (για εισοδήματα 2010) λόγω μηδενικού εισοδήματος με αποτέλεσμα να μη μπορώ να επικαλεσθώ ανάλωση εισοδήματος προηγουμένων ετών (συνεχόμενων). Μπορώ να υποβάλλω τώρα ; Θα επιβληθεί πρόστιμο; Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Επειδή οι σχετικές διατάξεις περί υπόχρεων υποβολής δήλωσης του Ν.2238/1994 έχουν εφαρμογή από τη χρήση 2012 και μετά, θα πρέπει σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ιδίου νόμου, να μην είχατε υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ώστε να μην σας καταλογιστεί τώρα πρόστιμο.

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες 8,9 των οδηγιών του Υπ. Οικον. για το οικ. έτος 2011 στη διεύθυνση:
www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content
και να ελέγξετε αν όντως δεν είχατε υποχρέωση υποβολής. Αν συμβαίνει αυτό θα την υποβάλλετε χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ και δεν θα προκύψει κάποιο πρόστιμο.

Ανώνυμος Χρήστης 07/06/2014 13:16:29

Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Πράγματι δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω μηδενικού εισοδήματος (πραγματικού και τεκμαρτού) και δεν ισχύει καμιά από τις προϋποθέσεις οπως αυτές αναφέρονται στις οδηγίες του Υπ. Οικ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση