Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκπρόθεσμη δήλωση ε1 έτους 2013

καλημέρα σας..φορολογούμενος για προσωπικούς λόγους δεν υπέβαλλε δήλωση το οικ.έτος 2013(χρήση 2012),και θέλει να την υποβάλλει τώρα χειρόγραφα,στην δου...
Έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει ποσά που μειώνουνε τον φόρο στον πίνακα 7 καθώς και αποδείξεις στον κωδικό 049,ή αυτό δεν θα γίνει δεκτό??Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ποιό είναι?

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Θα συντάξει κανονικά τη δήλωση (συμπεραίνω ότι δεν πρόκειται για μηδενική) με όλες τις προβλεπόμενες καταχωρήσεις, πλην του κωδ. 049 (εαν προβλέπονταν για την περίπτωσή του) όπου η αξία των αποδείξεων λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων (§2, άρθρ.9, Ν.2238/1994). Επομένως, σε κάθε περίπτωση η δήλωση θα είναι χρεωστική αφού και μόνο για τις αποδείξεις θα λογιστεί φόρος 10% επί του απαιτούμενου ποσού (αυτό ήταν το ποσοστό για το οικ. έτος 2013).Σύμφωνα με την §18, άρθρ.66 του Ν.4174/2013, για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης όταν προκύπτει φόρος και αφορά χρονική περίοδο μέχρι 31.12.2013, επιβάλλεται προσαύξηση, σύμφωνα με το άρθρ. 1 του Ν. 2523/1997, δηλαδή (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση