Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολoγική Δήλωση Προστατευόμενων ενήλικων Τέκνων λόγω εξαγοράς συμβολαίου ζωής

Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι1. Είμαι πατέρας δύο ενήλικων δίδυμων ενήλικων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 1993 τα οποία δηλώνω στον Πίνακα 9 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός μου, καθόσον θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, ως φοιτήτριες στο 3ο έτος της Νομικής Αθηνών.2. Την 3-12-2013 οι κόρες μου ως ασφαλισμένες σε ιδιωτικό συμβόλαιο ζωής με ασφαλιστική εταιρία στο οποίο ήμουν συμβαλλόμενος, εισέπραξαν (λόγω της λήξης του μετά εικοσαετία) το ποσό των 4.546,71 ευρώ η κάθε μία. Εξ΄αυτού του λόγου και προκειμένου να κατατεθούν η εκδοθείσες επιταγές, άνοιξαν η κάθε μία από ένα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.3. Από την ενημέρωση της κίνησης του λογαριασμού της κάθε μίας προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:

1o τέκνο: (Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2013: 0,22 ευρώ και φόρος τόκων 0,03 ευρώ)

2ο τέκνο: (Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2013: 0,16 ευρώ και φόρος τόκων 0,02 ευρώ)4. Από τα ανωτέρω προεκτεθέντα θα ήθελα να σας υποβάλλω τα εξής ερωτήματα:α. Tο ποσό από την εξαγορά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (4.546,71 ευρώ Χ 2) θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 659 του εντύπου Ε1 ως εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο ;β. Οι προκύψαντες πιστωτικοί τόκοι των τραπεζικών τους λογαριασμών (0,22 ευρώ και 0,16 ευρώ), σε συνδιασμό με το εισπραχθέν ποσό των 4.546,71 ευρώ για την κάθε μία, δημιουργούν την υποχρέωση στις κόρες μου να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις ή έχω την δυνατότητα να δηλώσω το ποσό (4.546,71 ευρώ χ 2 =9.093,42 ευρώ) στον κωδικό 659 του εντύπου Ε1 της δικής μου φορολογικής δήλωσης καθόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη;5. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Η εξαγορά του ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος στο σύνολό της. Μόνο ένα τμήμα θεωρείται εισόδημα και συγκεκριμένα φορολογημένο με ειδικό τρόπο. Πρόκειται για την “υπεραπόδοση επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων”, καθώς το υπόλοιπο ποσό από το συνολικό της εξαγοράς αποτελεί επιστρεφόμενο κεφάλαιο.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσετε από τον ασφαλιστικό αυτό φορέα, τη σχετική βεβαίωση για το ύψος της υπεραπόδοσης.

Για κάθε μία λοιπόν από τις κόρες σας, το κριτήριο για την παραμονή στο καθεστώς των προστατευόμενων μελών ή στην υποχρέωση υποβολής ιδίας δήλωσης εισοδήματος, θα “υποδειχεί” από το άθροισμα του ποσού της υπεραπόδοσης και των τόκων που αναφέρετε.

Αν το ποσό αυτό για κάθε μία δεν υπερβαίνει τα 3000 €, παραμένει στη δήλωσή σας προστατευόμενο μέλος, χωρίς καμία υποχρέωσή σας για αναφορά των εισοδημάτων αυτών.

(Σχετικές διατάξεις Ν. 2238/1994 και έγγραφα 1076550/1368/Α0012/25-7-1997, 1084127/1635/Α0012/4-10-2007).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση