Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ποσά δαπανών - Συμπλήρωση πίνακα 7 του Ε1

Μισθωτός με εισοδήματα από μισθούς και από είσπραξη ενοικίου.
Για τον υπολογισμό των δαπανών που πρέπει να συμπληρωθούν στον κωδικό 049 του Ε1 [πίνακας 7(1)] προστίθενται τα ποσά και των δύο εισοδημάτων και βάσει του αθροίσματος υπολογίζεται το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτείται για να μην προκύψει πρόσθετος φόρος ή λαμβάνονται υπ' όψη μόνο τα εισοδήματα από μισθούς;

  • 1 Απάντηση

Στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του Ε1 αναγράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών (αποδείξεις) που πραγματοποιήσε στην Ελλάδα μέσα στο 2010 ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τον βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών.
Για τον υπολογισμό του ποσού που απαιτείται για να μην προκύψει πρόσθετος φόρος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό φορολογητέο εισόδημα (είτε πραγματικό είτε τεκμαρτό).
Δείτε και εδώ σχετικά το εργαλείο του Forin.gr για τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση