Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών

Καλησπερα σε ολους και καλη χρονιά να έχουμε, αν και τα σημάδια δεν είναι ενθαρυντικά...

θα ήθελα να μάθω εαν ισχύει απο 01/01/2014 το ελαχιστο ποσο των 300€ στο οποιο γίνεται παρακρατηση φόρου ή πλεον η παρακράτηση γίνεται απο το 0

Σας ευχαριστώ

  • 15 Απαντήσεις

Καλησπέρα, επίσης ...καλή χρονιά!

Ηδη από 01/01/2014 σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 64 του Ν.4172/2013 καταργείται το όριο των 300€ και η παρακράτηση γίνεται από το "πρώτο ευρώ".

χαίρεται...!

να ρωτήσω κι εγώ με την σειρά μου... η παρακράτηση από 0 ευρώ ισχύει και για την λιανική;;;Ευχαριστώ πολύ!

Για τις υπηρεσίες εκείνες που προβλέπεται από το νόμο παρακράτηση φόρου, απλά δεν ισχύει το προαναφερόμενο όριο. Τώρα, τι εννοείτε με τη "λιανική" δεν το αντιλαμβάνομαι, εκτός αν πρόκειται για ερώτηση χιουμοριστικού χαρακτήρα, οπότε και θεωρείστε ότι δεν υπήρξε απάντηση!

Όντως σύμφωνα με τον 4172/13 ισύει παρακράτηση απο το πρώτο ευρώ για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών. Αυτό που θεωρώ οτι δεν είναι σαφές, είναι αν η παρακράτηση είναι 20% για όλους τους εκδότες Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών,όχι μόνο δηλαδή για τους πρώην ελευθερους επαγγελματίες αλλά και για τους υπόλοιπους πχ. ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, υδραυλικούς και γενικότερα αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες.. Αν δηλαδή καταργείται το 3% των εργολάβων και ισχύει για όλους το 20%.

Το όριο των 300 ευρώ δεν ισχύει από 1-1-2014 και διενεργείται παρακράτηση στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών επιτηδευματιών ΦΥΣΙΚΩΝ προσώπων πράγματι από το πρώτο ευρώ.

Τα τιμολόγια παροχής των νομικών προσώπων σε άλλους επιτηδευματίες δεν έχουν παρακράτηση, από 1-1-2014 ακόμα και εάν είναι " με τα παλιά δεδομένα ελεύθεροι επαγγελματίες". Αυτό δεν αφορά υπηρεσίες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ. όπου ισχύει ειδική ρύθμιση.

Η παρακράτηση επί των τεχνικών έργων τρία τοις εκατό εξακολουθεί να ισχύει. Άρθρο 64 παρ. 1 Περ. δ του Ν. 4172/13(νέος ΚΦΕ)

Παρακράτηση φόρου διενεργείται σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64, το οποίο έχει επικίνδυνες γενικότητες (παρ. 1 Περ. δ) και νομοθετικές ασάφειες (παρ 3)

Θα επανέλθουμε με άρθρο στο forin για το συγκεκριμένο θέμα.

ΤΟ 3% ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ???

Καλησπέρα

Για παροχή υπηρεσιών αξίας 150€ από ελεύθερο επαγγελματία προς νομικό πρόσωπο ι.δ. θα πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου 20%, ή λόγω του ότι το υπάρχει πλέον το όριο των 300€ δεν υπάχει αυτή η υποχρέωση?

Παρακράτηση φόρου διενεργεί ο λήπτης του τιμολογίου, δηλαδή αυτός που καταβάλει την αμοιβή και έχει την υποχρέωση απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου.
Το όριο των 300 € για παρακράτηση επανήλθε μετά την τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 64 του ΚΦΕ. Συγκεκριμένα προστέθηκε νέα παρ. 8 στο άρθρο 64 του ΚΦΕ με την περίπτωση 16στ της υποπαραγράφου Δ.1. της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/7-2-2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την περ. 23 της ίδιας υποπαραγράφου,παραγράφου και άρθρου, από 1.1.2014.
Συμπερασματικά δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου για τιμολόγια "ελευθέρων επαγγελματιών" κάτω των 300 €.

Η απαλλαγή παρακράτησης φόρου ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι του ποσού των 300 ευρω, συνεχίζει να ισύει και για τη χρήση 2015 ή καταργήθηκε πάλι και πρεπει να γινεται παρακράτηση ανεξαρτήτου ποσού? Ευχαριστώ.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ (Ν.4172/13), "Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδαςπαρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."
Η προαναφερόμενη περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 62, αναφέρεται σε: "
αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες"
Οι διατάξεις αυτές που ισχύουν από 1-1-2014,βεβαίως εξακολουθούν να ισχύουν και από 1-1-2015, δηλαδή παρακράτηση ενεργείται για ποσά άνω των 300 ευρώ

Ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη απάντησή σας.

Καλησπέρα σας,
υπάρχει κάποια ερμηνευτική σχετικά με τις αμοιβές κάτω των 300,00 ευρώ σε περίπτωση που μέσα στο έτος είναι τακτικές  με αποτέλεσμα ετησίως τελικά να ξεπερνούν τα 300,00 ευρώ.
Για παράδειγμα έχω περίπτωση ιατρού ο οποίος αμοίβεται  βάση συμφ/κού από έναν άλλο ιατρό σε μηνιάια βάση κατάποκοπην και ανα περίπτωση με ποσοστό 30% εκάστης χρέωσης του πελάτη.Κάθε μήνα εκδίδονται τιμολόγια κάτω των 300,00 ευρώ αλλά στο έτος το σύνολο τα ξεπερνάει.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Από την ίδια την διάταξη που αναφέρω προηγούμενα ( παρ. 8 άρθρου 64 του ΚΦΕ) προκύπτει ότι δεν ενεργείται παρακράτηση κατά συναλλαγή όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Άρα για κάθε τιμολόγιο με αξία μέχρι και 300 ευρώ δεν διενεργείται παρακράτηση, ανεξαρτήτως επόμενων τιμολογήσεων,

Από την ίδια την διάταξη που αναφέρω προηγούμενα ( παρ. 8 άρθρου 64 του ΚΦΕ) προκύπτει ότι δεν ενεργείται παρακράτηση κατά συναλλαγή όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Άρα για κάθε τιμολόγιο με αξία μέχρι και 300 ευρώ δεν διενεργείται παρακράτηση, ανεξαρτήτως επόμενων τιμολογήσεων,

Προσθέστε τη δική σας απάντηση