Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δήλωση 2011 συζύγων (μισθωτός και ελεύθερη επαγγελματίας) - Κοινή δήλωση, Χρόνος υποβολής

Ο σύζυγος: Ιατρός μισθωτός και με εισόδημα απο ιατρείο
Η σύζυγος: Ελεύθερη επαγγελματίας και με εισόδημα απο ενοίκια
Γάμος μέσα στο 2010
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η σύζυγος υποχρεούται σε ηλεκτρονική υποβολή του Ε1,Ε3,Ε2 ξεχωριστά ή μόνο Ε3, Ε2 και το Ε1 του συζύγου?
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:Ημερομηνία υποβολής λογίζεται αυτή του συζύγου?
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 § 1 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους (Ε1), στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα κάθε ενός συζύγου.
Τα έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων) και Ε3 υποβάλλονται ξεχωριστά.
Σχετικά με το χρόνο υποβολής, δείτε προηγούμενη απάντηση μας εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση