Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Χρόνος διατηρήσεως αποδείξεων οικ/κών δαπανών κ' επανέλεγχος δηλώσεων

Επί πόσο χρόνο υποχρεούται ο φορολογούμενος να διατηρεί αποδείξεις οικογενειακών δαπανών;Τί γίνεται σε περίπτωση καταστροφής τους;
Γιά πόσα χρόνια πρίν έχει δικαίωμα η ΔΟΥ να ζητήσει επανέλεγχο παλαιότερων δηλώσεων;Αν ήδη έχει γίνει επανέλεγχος για κάποια έτη (λόγω μεγάλου ποσού επιστροφής) μπορεί να ζητήσει να ξαναγίνει;Και αν έχω καταστρέψει τις αποδείξεις επειδή έχει γίνει επανέλεγχος;
Κατά τον επανέλεγχο μπορεί ο υπάλληλος να απορριψει δικαιολογητικό που στο παρελθόν παρελήφθη από συνάδελφό του και το κυριότερο από αυτόν τον ίδιο;  

  • 1 Απάντηση

Σχετικά με την παραγραφή: η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), δε μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας απο το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010) για τα φυσικά πρόσωπα, δε μπορεί να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου από 1-1-2017 και μετά.
Επισημαίνεται, όμως, ότι απαιτείται προσοχή στο χρόνο δεδομένου ότι οι παρατάσεις της παραγραφής είναι πολύ συχνές.
Διαβάστε σχετικά τα θέματα του άρθρου 84 του βιβλίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα" των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη.
Τέλος, επανέλεγχος είναι δυνατό να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις μετά από ανεύρεση νέων στοιχείων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση