Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπλήρωση του πίνακα 5 του E1 όταν έχουμε 2 κατοικίες

Όταν κάποιος το 2010 κατοικούσε από 1/1 έως 31/5 σε μισθούμενη κατοικία και από 1/6 έως 31/12 σε ιδιόκτητη (ιδοκατοίκηση), πως θα συμπληρωθεί ο πίνακας 5 στο Ε1;
Ευχαριστώ
dodim

  • 1 Απάντηση

Στους κωδικούς 707-708 του πίνακα 5 του Ε1, όπως μπορείτε να δείτε στο εργαλείο του Forin.gr με τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης εδώ, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
"Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708, θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση με πίνακα, που θα έχει γραμμογράφηση όμοια με αυτή του πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες."
Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται για τις δευτερεύουσες κατοικίες, προφανώς, όμως, το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση