Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπληρωματική δήλωση Ε1 για το οικονομικό έτος 2013

Έκανα την δήλωσή μου μέσω taxisnet και ξέχασα να δηλώσω τον κωδικό 333 (ποσό που παρακρατήθηκε για εισφορά αλληλεγγύης) με αποτέλεσμα να μου έρθει εκκαθάριση με επιστροφή ποσού μικρότερη από αυτό που δικαιούμαι.

Πήγα στην εφορία Αμαρουσίου όπου μου είπαν (αφού περίμενα 3 ώρες όρθιος) ότι πρέπει να ξαναπάω από Σεπτέμβρη με το τυπωμένο εκκαθαριστικό. Τους είπα ότι έχει βγει η εκκαθάριση στο taxisnet και ότι δικαιούμαι επιστροφή αλλά μου είπαν ότι πρέπει να περιμένω το τυπωμένο εκκαθαριστικό και την κατάθεση της επιστροφής στον λογαριασμό μου και μετά να ξαναπάω.

Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να κλείσω αυτήν την εκκρεμότητα νωρίτερα; Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος; Γνωρίζετε από άλλους χρήστες του forin ότι όντως αυτή είναι η διαδικασία, ή μήπως απλά θέλανε να με ξεφορτωθούν εκείνη την ώρα;

Ευχαριστώ,

Αλέξανδρος

  • 3 Απαντήσεις

Η Δ.Ο.Υ θα μπορεί με την παραλαβή του εκκαθαριστικού σας και την εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης Ε1 να προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιητικής μετά την ενημέρωση του συστήματος TAXIS,σχετικά με την εκκαθάριση της δήλωσης σας.Η Δ.Ο.Υ υποχρεούται να την παραλάβει την δήλωση,αλλά το πρόγραμμα των τροποποιητικών δηλώσεων εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Ε1.

Δεν θα έπρεπε να αρκεί η εκτύπωση του εκκαθαριστικου απο το Taxisnet, εφόσον έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο; Γιατί πρεπει να περιμένω να μου ερθει με ταχυδρομείο;

Αν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1,μπορείτε και με την εκτύπωση του εκκαθαριστικού σημείωματος να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ να κάνετε την τροποποιητική δήλωση.Η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας που χορηγούνται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του υφιστάμενου ιστοχώρου , αποτελούν διοικητικά έγγραφα και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους.

Τα ηλεκτρονικά χορηγούμενα έγγραφα φέρουν μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Γ ενικού Γ ραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, προς τον οποίο παρέχεται με την παρούσα η σχετική εξουσιοδότηση.

Η ηλεκτρονικά χορηγούμενη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι ακριβή αντίγραφα και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της υποβληθείσας Δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται σχετικά μέσω του ιστοχώρου.


Αριθ. 2837/0030/11.11.2003


Αριθ. 2837/0030/11.11.2003

Προσθέστε τη δική σας απάντηση