Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

προκαταβολη φόρου

Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω: Όταν δικηγόρος εχει το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του από μισθωτές υπηρεσίες και ένα μικρό μέρος από ελευθέρια επαγγέλματα, εμπίπτει στην προκαταβολή φόρου 55%; Αν ναι για ποιο ποσό φόρου; Μόνο για τον φόρο από ελευθέρια επαγγέλματα ή του συνολικού δηλαδή ελευθέρια επαγγέλαμτα + μισθωτές υπηρεσίες. Η προκαταβολή που θα υπολογιστεί;

  • 2 Απαντήσεις

Καλησπέρα. Ο οποιοσδήποτε ποσοστιαίος συσχετισμός των δύο πηγών εισοδήματος δεν ισχύει πλέον. Προίσχυσε όταν υπήρχαν διαφορετικές κλίμακες μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών, οπότε και με την προκαταβολή φόρου εκεί υπήρχε ένα ..θεματάκι. Τώρα, η ενεργοποίηση της προκαταβολής, γίνεται και με την εμφάνιση έστω και ενός ευρώ από άλλη πηγή πλην των μισθωτών υπηρεσιών. Επομένως επί του προκύπτοντος κυρίου φόρου γίνεται ο υπολογισμός. Εξαίρεση μη καταλογισμού της προκαταβολής στην περίπτωσή σας θα ήταν αν υπήρχε ήδη προκαταβολή από το προηγούμενο έτος ή υπάρχει παρακρατημένος από τις συναλλαγές στο 2012 και το ποσό αυτό να είναι μεγαλύτερο από την προκύπτουσα τώρα. Ο συνολικός φόρος συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής υπολογίζεται ως εξής:

(Κύριος φόρος - παρακρατηθείς) + (κύριος x 55%) - παρακρατηθείς = Συνολικός φόρος

ευχαριστώ πολύ!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση