Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Λογ/σμό νεότητας ΟΤΕ

Καλημέρα,

Ο γιος μου είναι 19 ετών φοιτητής έλαβε από τον λογαριασμό νεότητες του ΟΤΕ το 2012 10000 euro με παρακράτηση
φόρου 500 euro. Η βεβαίωση που έλαβε από των ΟΤΕ γράφει¨Αμοιβή Ελευθ. Επαγγελμάτων λόγω συμμετοχής στο Λογ/σμό νεότητας ΟΤΕ άρθρο 48 παρ. 5 Ν.2238/94

ρωτώ πως θα το δηλώσει στο Ε1 και οι απόψεις διίστανται ¨

α) κωδικοί 507+ 605 + 655
β) κωδικός 659

όποια και να είναι η απάντηση θέλω να μάθω αν στην ισχύει η β) περίπτωση εγώ μπορώ να τον δηλώσω προστατευόμενο μέλος;

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 48 § 5 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. βάσει κανονισμού του προσωπικού του από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδημα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9.
Ως εκ τούτου, εφόσον στη βεβαίωση αναγράφεται ότι πρόκειται για αμοιβή ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται κάποιο ποσό τόκων που έχει φορολογηθεί αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, θα πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 507 του Πίνακα 4Δ και η παρακράτηση φόρου στον κωδικό 605 του Πίνακα 8.
Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας, σε κάθε περίπτωση, καθώς το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά του γιου σας υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ, δε μπορεί να δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος στη δική σας δήλωση και πρέπει να υποβάλει μόνος του τη φορολογική του δήλωση (άρθρο 7 § 2 Κ.Φ.Ε.).

Ευχαριστώ για την πολύ τεκμηριωμένη απάντηση.
Επιπρόσθετος νομίζω πως πρέπει να δηλώσω το ποσό στον Κωδ. 655 για να μην υπάρχει
προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.
Η άποψη αύτη είναι σωστή ή όχι;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση