Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Γίνεται παρακράτηση 20% σε προγραμματιστές που έχουν ανοίξει ατομική επιχείρηση και κόβουν τιμολόγια;

Έχω ατομική επιχείρηση με κωδικούς για την ανάπτυξη λογισμικού. (Για αυτό το λόγο σύμφωνα με ΦΕΚ δεν εγγραφόμαστε σε επιμελητήρια) Υποχρεούνται οι πελάτες μου να παρακρατούν το 20% της καθαρής αμοιβής μου υπέρ της εφορίας όπως γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες; Κόβω τιμολόγια και όχι Δελτία Παροχής Υπηρεσιών. Ζητώ την συμβουλή σας γιατί οι πλειοψηφία των λογιστών λένε όχι αλλά μερικών πελατών μου επιμένουν προς ναι. Σε ποιο νόμο μπορώ να αναφερθώ για να πείθονται οι πελάτες μου και να μην έχουν αυτή την υβριδική κατάσταση και το μπέρδεμα;

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση
εγκεκριμένη απάντηση

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι "στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

" Τα ελευθέρια επαγγέλματα ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του ίδιου νόμου και μέσα σε αυτά αναφέρονται ρητά τα επαγγέλματα του "αναλυτή, προγραμματιστή".

Συνεπώς οι αμοιβές που προέρχονται από τη συγγραφή προγραμμάτων Η/Υ με σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση