Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων

Στη βεβαίωση συντάξεων 2013 του ΟΓΑ έχουν προσθέσει τις αναδρομικές συντάξεις του 2011 μαζί με τις συντάξεις του 2012. Εγώ θέλω τις αναδρομικές του 2011 να τις δηλώσω με συμπληρωματική δήλωση , για να το κάνω αυτό όμως πρέπει μόνος μου (χειρόγραφα) να διορθώσω τη βεβαίωση . Επιτρέπεται να το κάνω αυτό ?

  • 2 Απαντήσεις

Οι αποδοχές και οι συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση φορολογούνται, κατ’ επιλογή του φορολογούμενου, είτε στα έτη στα οποία ανάγονται είτε στο χρόνο είσπραξης.
Εφόσον επιλέξετε τη φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών στο έτος στο οποίο ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση χρησιμοποιώντας τη βεβαίωση αποδοχών όπου αναφέρονται διακεκριμένα τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χρήση, ανεξάρτητα από την τελική άθροιση.
Σε περίπτωση επιλογής φορολόγησης των αμοιβών αυτών κατά το χρόνο είσπραξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 45 § 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το 20% αυτών δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές αυτές θα γραφτούν αφού εκπεσθεί ποσοστό 20% του καθαρού ποσού, στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4 του Ε1, συναθροιζόμενες με τυχόν άλλα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Φυσικά αν η μείωση του 20% στα αναδρομικά έχει υπολογιστεί και εμφανίζεται στην οικεία βεβαίωση που δόθηκε από τον εργοδότη ή συνταξιοδοτικό φορέα, οι ενδείξεις θα συμπληρωθούν με τα ποσά που γράφονται στην υπόψη βεβαίωση.
Δείτε σχετικά τα θέματα του άρθρου 46 του βιβλίου «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων – Ανάλυση – Ερμηνεία» των Δημ. Σταματόπουλου – Αντ. Καραβοκύρη.

γεια σας

μια ερώτηση παρακαλώ

σε περιπτωση που αναγράφονται και κρατήσεις επι των αναδρομικών δικαιούτε ο φορολογούμενος την εκπτωση αυτών?

στην περιπτωση που υποβάλλε συμπληρωματική στο Ο Ε που ανάγονται ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση