Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εχω υποπέσει σε παράβαση?

Φυσικά Πρόσωπα, Εισόδημα αυτοτελώς φορολογημένο,  με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (μερίσματα μετοχών, τόκοι καταθέσεων).
Στην φορολογική δήλωση οικ.έτους 2012 δεν δήλωσα το εισόδημα από μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων. Εχω υποπέσει σε παράβαση?
Ευχαριστώ
 

  • 4 Απαντήσεις

Ναι εκτός των άλλων τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται για την εισφορά αλληλεγγύης.

εγκεκριμένη απάντηση

Από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 δεν προκύπτει η υποχρέωση δήλωσης εισοδημάτων όπως είναι οι τόκοι καταθέσεων, μερίσματα μετοχών, το επίδομα ανεργίας, τα  κέρδη από πώληση μετοχών σε ελληνικά ή ξένα χρηματιστήρια κλπ.
   Τα ανωτέρω εισοδήματα, σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονται με συμπληρωματικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για κάλυψη τεκμηρίων χωρίς την επιβολή προστίμου (ΠΟΛ 1279/1999).
   Για την αποφυγή της υποβολής των συμπληρωματικών αυτών δηλώσεων που δημιουργούν προβλήματα εκκαθάρισης στις ΔΟΥ αλλά και για τον ορθό υπολογισμό της εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 καθώς και για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των φορολογουμένων,  πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική η δήλωση κάθε εισοδήματος, φορολογούμενου, απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο, εν όψει και του νέου φορολογικού σχεδιασμού.
   Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι δεν έχετε υποπέσει σε φορολογική παράβαση.

Θέλοντας να εξαντλήσουμε το θέμα και θεωρώντας την απάντηση σας κατ αρχήν σωστή, έχετε ελέγξει το ακόλουθο απο την Πολ.1167/2.8.2011:
5. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν δηλώσει στους κωδικούς 659 - 660 της
δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 όλα τα ποσά των αφορολόγητων ή
φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να
υπολογιστεί ειδική εισφορά μικρότερη της οφειλόμενης, δύνανται να
υποβάλλουν εντός 2 μηνών από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος
τους, δήλωση με τα ακριβή ποσά των εισοδημάτων αυτών. Στην περίπτωση
αυτή, γίνεται δεκτό, ότι δεν θα επιβάλλεται καμία κύρωση, καθόσον δεν
υπήρχε υποχρέωση για δήλωση των υπόψη εισοδημάτων.

Τι εκτιμάτε ότι θα ισχύει όσον αφορά τις κυρώσεις μετά το διάστημα των 2 μηνών?

Εφόσον δεν υπήρχε - και δεν υπάρχει - υποχρέωση για δήλωση των υπόψη εισοδημάτων, δεν τίθεται θέμα επιβολής κυρώσεων καθότι για την επιβολή τους πρέπει προηγουμένως να αναφερθεί η διάταξη νόμου η οποία έχει παραβιασθεί.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση