Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος έδωσε δάνειο σε φυσικό πρόσωπο (ΚΩΔ 728), ενώ ο κάτοικος δεν έχει εισόδημα στην Ελλάδα, το gsis λανθασμένα υπολογίζει εισφορά αλληλεγγύης?
Θεωρώ ότι λόγω του άρθρου 18 παρ.η του ν.2238 το οποίο ρητά διατυπώνει ότι ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ η ετήσια αντικειμενικη δαπάνη και του άρθρου 29 που επιβάλει εισφορά αλληλεγγύης στο φορολογητέο εισόδημα.
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε είναι επείγον.

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 18 περ. η' του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.
   Στην ΠΟΛ 1167/2011 ορίζεται ότι για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου.
   Η εύρεση του εισοδήματος επί του οποίου θα εφαρμοστεί η ειδική εισφορά προκύπτει μετά από τη σύγκριση των τεκμηρίων του άρθρου 16 και του εισοδήματος (δηλωθέν όλων των πηγών και αφορολόγητα), λαμβάνοντας το μεγαλύτερο από αυτά.
   Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται περιοριστικά οι περιπτώσεις εκείνες που εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνεται η περίπτωση που περιγράφετε.
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής το οποίο δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος  αναγράφοντας στον κωδ. 727 του εντύπου Ε1 ποσό π.χ. 30.000,00 ευρώ,  δε θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος αλλά θα κληθεί να καταβάλει το ποσόν των 600,00 ευρώ ως εισφορά αλληλεγγύης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση