Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Α κύρια κατοικία, αρμόδια ΔΟΥ

Το 2011 έκανα αλλαγή 1ης κύριας κατοικίας. Έμεινα στο χωριό μου αρκετούς μήνες και όχι στην πόλη που έμενα ως τώρα.Ερωτήσεις:
1. Πόσους μήνες πρέπει να κατοικεί κάποιος μόνιμα σε κάποια κατοικία για να μπορεί να την δηλώσει ως κύρια;
2. Μπορεί σε ένα αντρόγυνο που ΔΕΝ τελεί σε διάσταση, να δηλώνει άλλη κύρια κατοικία ο σύζυγος και άλλη η σύζυγος;
3. Μπορώ να υποβάλλω τη φορολογική μου δήλωση (ηλεκτρονικά πια) στην ΔΟΥ που την υπέβαλλα ως τώρα και όχι στην νέα ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη "νέα" μου κύρια κατοικία;
 
ευχαριστώ!

  • 1 Απάντηση

Το ζήτημα του προσδιορισμού της κύριας και της δευτερεούσας κατοικίας του φορολογούμενου είναι ζήτημα πραγματικό. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, "το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες.".
Στην περίπτωση σας, εφόσον χρησιμοποιείτε δύο κατοικίες, θεωρείται η μία ως κύρια κατοικία και η άλλη ως δευτερεύουσα κατοικία. Η επιλογή θα γίνει από εσάς βάσει των πραγματικών περιστατικών και της οικογενειακής σας κατάστασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 2 του Κ.Φ.Ε., για τους έγγαμους υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 63 § 4 του Κ.Φ.Ε., όταν ο κάθε σύζυγος υπάγεται στην αρμοδιότητα διαφορετικής δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), τότε οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν την κοινή δήλωση τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου 61 και της παρ. 4 του άρθρου 62, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., είτε του συζύγου είτε της συζύγου, κατ' επιλογή τους. Η κοινή αυτή επιλογή των συζύγων είναι δεσμευτική για πέντε (5) οικονομικά έτη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση