Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ανάλωση κεφαλαίου κωδικός 787 της Ε1

Ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνω χρήση των κωδικών 787 και 788 της Ε1. Όμως για την φετινή δήλωση Ε1 οικ. 2012 είμαι αναγκασμένος να κάνω προστρέχοντας πράγματι από το έτος 1996 ή και προγενέστερο.
Το ερώτημα είναι: ο υπολογισμός της "ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)",  για την συμπλήρωση της τέταρτης στήλης του πρακτικότατου πίνακα σας, θα πρέπει να γίνεται με τα νομοθετικά δεδομένα της αντίστοιχης χρονιάς? και άντε να βρείς τι ίσχυε τότε. Επίσης σαν δαπάνες που αναλώθηκαν από το εισόδημα της κάθε χρήσης εκτός από αυτές των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. δεν μετράνε και οι δαπάνες που δηλώνουμε από μόνοι μας στον Πίνακα 7 της Ε1? έστω και αν το άθροισμα τους υπερβαίνει το άθροισμα αυτών του Πίνακα 5?
Ευχαριστώ προκαταβολικά

  • 1 Απάντηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική εφαρμογή του Forin.gr για την ανάλωση κεφαλαίου εδώ που ακριβώς παρέχει την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ανά οικονομικό έτος από το 1996 έως το 2011.
Σχετικά με άλλες σας απορίες για την ανάλωση κεφαλαίου μπορείτε να δείτε και τα σχετικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στο Forin.gr με τίτλους Η κάλυψη της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος και Δέκα συχνές ερωτήσεις για την ανάλωση κεφαλαίου και οι απαντήσεις τους .

Προσθέστε τη δική σας απάντηση