Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία ναυτικών - Αποδείξεις

Στην απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση για τον Ναυτικό
που φορολογείται με 6% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, δική σας ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
«Στη δική σας περίπτωση, με την πρώτη εκκαθάριση προκύπτει φόρος 3330,00 ευρώ
ενώ με τη δεύτερη προκύπτει φόρος 14710,00 ευρώ. Κατά συνέπεια έχει
επέλθει  εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του γιού σας, με την
απαραίτητη προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα.». Με δεδομένο το Άρθρο
9 που αναφέρει «Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο
φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις» τι ισχύει τελικά; Θα πρέπει να βάλουμε
αποδείξεις ή όχι;  

Πρακτικό παράδειγμα: Ναυτικός όλο το 2011 έλειπε σε ταξίδια.
Εισόδημα 80.000 και παρακράτηση 4.800 ευρώ. Αν η εκκαθάριση του Υπουργείου είναι
σωστή δηλαδή θέλει αποδείξεις 20.000 ευρώ, τότε τον τιμορεί γιατί δεν πήρε έστω
δέκα μέρες άδεια για να έρθει στην Ελλάδα και να ξοδέψει 20.000 ευρώ;

  • 1 Απάντηση

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 ορίζεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων σε ποσοστό 25% του εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και αναγράφονται περιοριστικά οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.
   Οι ναυτικοί δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις και κατά συνέπεια υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων, παρά το γεγονός ότι τελικά αυτές δε λαμβάνονται υπόψη κατά την πρώτη εκκαθάριση από την οποία προκύπτει  ο φόρος εισοδήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση