Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Προνοιακά επιδόματα και Ε1

Τα άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα , οι έχοντες μεσογειακή αναιμία για παράδειγμα , πρέπει να δηλώσουν το ποσό που λαμβάνουν στο Ε1 ή δεν είναι υποχρεωτικό?
Σε περίπτωση που είναι υποχρεωτικό σε ποιό κωδικό δηλώνεται στους 659/660 ή στους 657/658 που εξαιρούνται της εισφοράς? 
 Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 2 Απαντήσεις

Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%), απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος (άρθρο 6 § 5 περ θ' ν. 2238/1994).
   Τα ανωτέρω ποσά δε δηλώνονται υποχρεωτικά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 61 ν. 2238/1994).
   Περαιτέρω τα ποσά αυτά προαιρετικά δηλώνονται στους κωδ. 657-658 του εντύπου Ε1, ως εξαιρούμενα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΠΟΛ 1167/2-8-2011).

Δέν έχω δεί ποτέ βεβαίωση για τα προνιακά επιδόματα.

Γνωρίζεται ποιά υπρεσία και πότε τη χορηγεί?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση