Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης - Ακίνητο - Αγορά αυτοκινήτου

Γεια σας.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποιον "βαραίνει" το τεκμήριο ακινήτου στην περίπτωση που υπάρχει επικαρπωτής; Συγκεκριμένα έχω την υψηλή κυριότητα ενός διαμερίσματος αλλά ο πατέρας μου έχει την επικαρπία και ως αναφέρομαι ως φιλοξενούμενη. Επίσης, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε αγορά αυτοκινήτου, με δάνειο, μέσα στο 2011, το τεκμήριο υπολογίζεται βάσει του ποσού που καταβλήθηκε μέχρι το τέλος του 2011 ή για ολόκληρη την αξία του οχήματος;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • 2 Απαντήσεις

Ως τεκμήριο λαμβάνεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας (άρθρο 16 § 1 περ. α' ν.  2238/1994).
   Γίνεται αντιληπτό ότι αυτός που κατοικεί σε οικία καταβάλοντας ενοίκιο, βαρύνεται με το ανάλογο τεκμήριο, χωρίς να είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου. Ο φιλοξενούμενος δεν επιβαρύνεται με τεκμήριο, σημειώνοντας τον κωδ. 092 στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1.
   Όσον αφορά στο τελευταίο σας ερώτημα, έχει ήδη απαντηθεί σε προηγούμενες ερωτήσεις.

Πολύ αναλυτικά έχει απαντηθεί το ζήτημα της αγοράς αυτοκινήτου από τον κ. Δούσκα σε προηγούμενη ερώτηση εδώ. Μπορείτε επίσης να δείτε όλες τις σχετικές -με αγορά αυτοκινήτου- ερωτήσεις εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση