Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία ναυτικού

Καλησπέρα,
Ο γιός μου είναι Μηχ. εμπορικού ναυτικού και οι αποδοχές του για το 2011 είναι:
α) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ:                   45296,79€
    ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ:                        2717,81€
    ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ:                 2677,04€
β) 'Εσοδα από ενοικίαση κατοικίας 2011:         4200,00€
γ) Αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει για την εφορία:  5579,14€
Αναλογεί επιπλέον φόρος για τις ετησιες αποδοχές του ή θα υπάρχει κάποια επιστροφή;
Τι φόρος αναλογεί από τα έσοδα ενοικίασης της κατοικίας του;
Από που μπορώ να προμηθευτώ το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς πόσο θα είναι;
Λόγω το ότι ο γιός μου ενδεχομένως να μην έχει επιστρέψει στην Ελλάδα έως την τελική ημερ/νια δήλωσης, σας παρακαλώ ενημερώστε με αν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξω.
Αναμένω ει δυνατόν σύντομα απάντησή σας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 § 8 του ν, 2238/1994, ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), για τους αξιωματικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο πλήρωμα, στις αμοιβές  που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτοε 2010 και επόμενα. 
   Στο άρθρο 9 § 9 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά (αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα) αποκτούν εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήματα από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' του άρθρου 4 του ίδιου νόμου (εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, από εμπορικές επιχειρήσεις κλπ), το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου.
     Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου, επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 των εισοδημάτων του από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' (ΠΟΛ 1044/14-2-1989).   
   Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να αναγραφεί στον κωδ. 049 είναι : 45296,79+3990,00*25%=12.321,70 ευρώ. 
   Το ποσό της  ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθρο 29 ν.3986/2011) είναι : 45296,79+3990,00*3%=1478,60 ευρώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση