Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ιδιόχρηση επαγγελματικής στέγης

επαγγελματίας ηλεκρολόγος,έχει δηλώσει την κατοικία του σαν έδρα της επιχείρησής του.Πρέπει να το δηλώσει αυτό στη φορολ.δήλωση? Πρέπει να γίνει κάποια εγγραφή στα βιβλία?
Στο Ε3 στην πρώτη σελίδα σημειώνουμε τα ενοίκια που πληρώνονται η την δωρεάν παραχώρηση.δεν γράφει κάτι για ιδιόχρηση επαγγελαμτικής στέγης.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 § 1 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από ακίνητα είναι, μεταξύ άλλων, και αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος έμμεσα από ιδιοχρησιμοποίηση μίας ή περισσοτέρων οικοδομών.
Κατά συνέπεια, για το τμήμα της κατοικίας που ιδιοχρησιμοποιεί ο επαγγελματίας για την ατομική του επιχείρηση,θεωρείται ότι αποκτάται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση το οποίο υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2238/1994. Το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση δύναται να αφαιρεθεί ως έξοδο της επιχείρησης (άρθρο 31 § 1α' του Κ.Φ.Ε.), εφόσον δηλώνεται ως εισόδημα από ακίνητα και το ακίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Δείτε σχετικά το θέμα 523γ' του άρθρου 31 του βιβλίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση