Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία - Ε1

Καλημέρα,
τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία μπαίνουν στην δήλωση στον κωδικό 049 με τις συνολικές δαπάνες ?
ευχαριστώ

  • 5 Απαντήσεις

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΚΩΔΙΚΟΣ 769 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ .ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ευχαριστώ πολύ ! συμπληρωματικά στον κωδικό 049 δεν μπαίνουν ?

εγκεκριμένη απάντηση

Στην ΠΟΛ 1135/4-10-2010 και στο άρθρο 1, ορίζεται ότι όσον αφορά στις αποδείξεις. εξαιρούνται και δε λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα οι δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ.
   Τα δίδακτρα που καταβάλλονται σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης αποτελούν αντικειμενική δαπάνη του άρθρου 16 § 1 περ. δ' του ν. 2238/1994.
   Κατά συνέπεια τα δίδακτρα αυτά αφενός αποτελούν τεκμήριο και αναγράφονται στον κωδ.769 του πίνακα 5 του εντύπου Ε1, αφετέρου συναθροίζονται με τις υπόλοιπες αποδείξεις που θα αναγραφούν στον κωδ.049.

Τι ισχύει για την καταχώριση των διδάκτρων στη φορολογική δήλωση 2014;

Τι ισχύει για την καταχώριση των διδάκτρων στη φορολογική δήλωση 2014;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση