Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αναζήτηση φορολογικών συντελεστών

καλησπέρα, είμαι φοιτητής του πανεπιστημίου των βρυξελλών στα ευρωπαικά οικονομικά και εργάζομαι πάνω στο ελληνικό φορολογικό σύστημα σε σχέση με την κρίση. συναντώ την εξής δυσκολία: δεν μπορώ να βρω πουθενά μαζεμένους τους φορολογικούς συντελεστές για την περίοδο που δουλεύω (2000-2012). υπάρχει κάποιο βιβλίο, ή προτιμότερα κάποιο σάιτ, που να μπορώ να τους βρω; έχω βρει μέσα στο φοριν για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων τα πάντα με λεπτομέρεια, αλλά δεν βρίσκω για παράδειγμα σε αυτό το σάιτ για τα νομικά πρόσωπα πριν το 2010, για τις προσωπικές εταιρείες πριν το 2004 και μετά το 2009, δεν βρίσκω καθόλου τις εισφορές και καθόλου για τους φόρους ακίνητης περιουσίας. μπορεί σας παρακαλώ κάποιος να με βοηθήσει σε αυτή μου την αναζήτηση? σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Για να καταγράψεις τη διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος καθώς και σε κάθε άλλη φορολογία, θα πρέπει να ανατρέξεις στους αντίστοιχους νόμους, όπως ίσχυσαν κατά την περίοδο αναφοράς σου.
Για παράδειγμα, για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων θα πρέπει να ελέγξεις τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 10 και 109 αντίστοιχα, όπως διαχρονικά ίσχυσαν. Μία λύση για να βρεις συγκεντρωμένες τις προϊσχύουσες διατάξεις είναι κάποιο βιβλίο Φορολογίας Εισοδήματος. Κατ' αντιστοιχία, το ίδιο θα πρέπει να κάνεις και για τους φόρους στην περιουσία (Φ.Α.Π. 2010 - σήμερα, Ε.Τ.ΑΚ. 2008 - 2009, Φ.Μ.Α.Π. 2000 - 2007) ή για το Φ.Π.Α. ή για οποιαδήποτε άλλη φορολογία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση