Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Επίδομα ανεργίας

Το επιδομα ανεργιας δηλωνεται υποχρεωτικα στον αντιστοιχο κωδικο του Ε1?

  • 5 Απαντήσεις

Από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.2238/1994 δεν προκύπτει η υποχρέωση δήλωσης του επιδόματος ανεργίας στον κωδ.661 του εντύπου Ε1, όπως εξάλλου συνβαίνει και με άλλα εισοδήματα (πχ τόκοι καταθέσεων, κέρδη από πώληση μετοχών σε ελλληνικά ή ξενα χρηματιστήρια κλπ).
   Τα ανωτέρω εισοδήματα , σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονται με συμπληρωματικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για κάλυψη τεκμηρίων, χωρίς την επιβολή προστίμου (ΠΟΛ 1279/1999).
   Για την αποφυγή της υποβολής των συμπληρωματικών αυτών δηλώσεων που δημιουργούν προβλήματα εκκαθάρισης στις ΔΟΥ αλλά και για τον ορθό υπολογισμό της εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 καθώς και για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των φορολογουμένων, η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 61 του ν.2238/1994, έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική η δήλωση κάθε εισοδήματος, φορολογούμενου, απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο, εν όψει και του νέου φορολογικού σχεδιασμού.

Συμπληρωματικά θα πρέπει να αναφέρω ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3842/2010, όπως αυτές  κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1135/4-10-2010, το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ σε δικαιούχους ανέργους, εξακολουθεί να παραμένει απαλλασσόμενο του φόρου εισοδήματος, με την προυπόθεση όμως πλέον, ότι τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου (αν έχει) που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 30.000,00 ευρώ ετησίως.
   Επομένως στον πιο πάνω περιορισμό των 30.000,00 ευρώ και άνω δε συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αποζημιώσεις που φορολογούνται με το άρθρο 14 του ΚΦΕ κλπ, καθώς και τυχόν εισοδήματα του άλλου συζύγου.
   Αν και η ανωτέρω περιγραφόμενη περίπτωση δεν απαντάται συχνά, είναι προφανής η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 61 του ν. 2238/1994, όπως ήδη αναφέρω στην αρχική μου απάντηση.

το επιδομα ανεργιας προσαυξάνει το συνολικό εισόδημα και συμπεριλαμβάνεται για την εκτακτη εισφορά

Στην ΠΟλ 1167/2-8-2011 και στο άρθρο 1 § 2 περ. δ' ορίζεται ότι εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω και αν κατά τη χρήση του 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά το χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

ΑΠΟ προσωπικη περίπτωση σας ενημερώνω ότι εφόσον υπάρχουν εισοδήματα απο ενοίκια πχ, δεν απαλάσσεται ο άνεργος και το επίδομα ανεργίας προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και αν περνα τις 12000 πληρώνει και εκτακτη εισφορά.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση