Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μεταβίβαση ποσοστού ΙΧ αυτοκινήτου

Καλησπέρα και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρέχεται.
 Είμαι κάτοχος ενός ΙΧ αυτοκινήτου κατά 100% που πλέον δεν μπορώ να καλύψω το τεκμήριο του με το εισόδημα μου και θέλω να μεταβιβάσω κάποιο ποσοστό στους γονείς μου.
 Οι απορίες μου είναι οι εξής: στην επόμενη δήλωση πώς θα συμπληρώσω τον ανάλογο πίνακα εφόσον για κάποιους μήνες θα έχω 100% κατοχή, ενώ για τους υπόλοιπους μικρότερο ποσοστό. Υποθέτω πως θα αναφέρω 2 φορές τα στοιχεία του αυτοκινήτου με 2 διαφορετικά ποσοστά, αλλά θα εκτιμούσα την βοήθεια σας.
 Και ότι αφορά το τεκμήριο του  ποσοστού που θέλω να μεταβιβάσω, αρκεί να καλύπτεται από το εισόδημα αθροιστικά και των δύο γονιών μου (υποβάλουν μαζί δήλωση), ανεξάρτητα με το πόσο θα μεταβιβάσω στον καθένα; Ή θα πρέπει το ποσοστό που θα μεταβιβάσω στον καθένα να καλύπτεται χωριστά από το επι μέρους εισόδημα του καθενός;

  • 2 Απαντήσεις

Στην περίπτωση κατοχής ή χρήσης ΕΙΧ αυτοκινήτου με διαφορετικά ποσοστά μέσα στο ίδιο έτος, αυτό θα δηλωθεί σε διαφορετικές γραμμές στον πίνακα 5 και στους κωδικούς 750,751,752 κλπ του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να υπολογισθεί η τεκμαρτή δαπάνη.
   Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.2238/1994, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης και του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε του ενός συζύγου μπορεί να καλυφθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.
   Κατά συνέπεια, τα τεκμήρια του ενός συζύγου, ακόμα και αν αυτός δεν έχει εισόδημα, μπορούν να καλυφθούν από το εισόδημα του άλλου συζύγου, με την προυπόθεση ότι το εισόδημα αυτό επαρκεί για την κάλυψη των τεκμηρίων και των δύο συζύγων.

Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση