Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αγορά αυτοκινήτου και φορολογία εισοδήματος (κάτοικος εξωτερικού)

Καλησπέρα σας,
Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (Ευρωπαϊκή χώρα) και σκέφτομαι να έρθω στην Ελλάδα μέσα στο 2012 και να αγοράσω ένα αυτοκίνητο σχετικά μικρού κυβισμού (γύρω στα 1500-1600 κυβικά) και παλαιότητας 5-10 ετών.
Οι ερωτήσεις που έχω είναι οι εξής:
1. Πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση για το 2012 στην Ελλάδα; Αν ναι, τι θα πληρώσω για αυτό το αυτοκίνητο, δεδομένου ότι δεν έχω τίποτα άλλο να δηλώσω στην ελληνική εφορία. Να σας επισημάνω ότι μπορώ να αποδείξω ότι τα λεφτά που θα χρησιμοποιήσω για την αγορά του αυτοκινήτου, έχουν φορολογηθεί νόμιμα στην χώρα του εξωτερικού που διαμένω.
2. Αν επιστρέψω στην Ελλάδα για μόνιμη μετεγκατάσταση το καλοκαίρι του 2012, πού πρέπει να κάνω την φορολογική μου δήλωση; Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η κύρια πηγή εισοδήματος θα έχει επιτευχθεί στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ,
Θεόφιλος Τσώρης

  • 3 Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο.
Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, η αγορά και η χρήση ενός επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου συνεπάγεται τον προσδιορισμό του εισοδήματός του φορολογούμενου βάσει τεκμηρίων, όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.
Στην περίπτωση σας, ωστόσο, και δεδομένου ότι δεν αποκτάτε πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με  την περ. η’ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.
Επομένως, με την αγορά του αυτοκινήτου, υποχρεούστε, σύμφωνα με τις διατάξεις, να υποβάλλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ωστόσο, δε θα κληθείτε να καταβάλλετε φόρο.
Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση σας, μετά την εγκατάσταση σας στην Ελλάδα, εφόσον θα έχετε πλέον την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας στην Ελλάδα, θα υπάγεστε σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά σας στην Ελλάδα. Σχετικά με τις υποχρεώσεις σας στην άλλη χώρα, θα πρέπει να εξετάσετε την αντίστοιχη φορολογική νομοθεσία.

Κ. Σταματόπουλε καλημέρα σας.
Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε το ακόλουθο: Αν μετεγκατασταθώ στην Ελλάδα μετά τον Ιούλιο του 2012, καθώς θα υπερβώ τις 183 ημέρες διαμονής στο εξωτερικό, δεν θεωρείται ότι η μόνιμη κατοικία μου για το 2012 ήταν στην αλλοδαπή; Αν ισχύει αυτό και αν δεν αποκτήσω άλλα εισοδήματα στην Ελλάδα το 2012, λογικά δεν πρέπει να υπάγομαι σε φόρο για το εισόδημά μου στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Θ. Τσώρης

Η απάντηση μου αφορούσε γενικά τα έτη που θα ακολουθήσουν τη μετεγκατάστασή σας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, για το 2012, ισχύει ο χρονικός περιορισμός που αναφέρετε καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 του Κ.Φ.Ε., "(σ)ε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. (...) Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση