Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικη αναμορφωση - Τελος Ακινητων

Το Ενιαιο τέλος ακινητων γινεται αναμορφωση; θεωρειται τελος ή φορος;

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 321 § 4 περ. α' του προς ψήφιση νομοσχεδίου "Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις", προστίθεται νέο εδάφιο στην περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ρητά ότι δεν εκπίπτουν οι ακόλουθοι φόροι, τέλη και εισφορές που βαρύνουν την επιχείρηση:
α) ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (άρθρο 24 § 3 του ν. 2065/1992)
β) ο φόρος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 50 § 2 του ν. 3842/2010)
γ) το ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθρο 15 § 3 του ν. 3634/2008)
δ) το τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 31 του ν. 3986/2011)
ε) το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (άρθρο 53 του ν. 4021/2011)
στ) η έκτακτη εισφορά του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010
η) η έκτακτη εισφορά του άρθρου 2 του ν. 3808/2009
θ) η έκτακτη εισφορά ακινήτων του άρθρου 3 του ν. 3808/2009.
Οι διατάξεις αυτές έχουν ισχύ από την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων αναφερομένων διατάξεων. Επομένως, για όλους τους παραπάνω φόρους, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διενεργούν αναμόρφωση των αποτελεσμάτων τους.
Σημειώνεται ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δε θα συμπεριληφθεί στην κατάσταση αποδοθέντων - οφειλομένων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (Πίνακας IV), αλλά στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (Πίνακας Ι). Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση