Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2065/1992

Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ A 113/30-06-1992) Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις

Τελευταία κωδικοποίηση με:

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2065

ΦΕΚ Α 113/30.6.1992

Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

[Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού παραλείπονται]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

[Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού παραλείπονται]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα άρθρο 20-27 καταργήθηκαν, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251/24-11-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

[Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού (άρθρα 28-37) παραλείπονται]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού (άρθρα 38-43) παραλείπονται]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

[Οι διατάξεις των άρθρων 44-47 παραλείπονται]

[Οι διατάξεις του άρθρου 48 παραλείπονται]

[Οι διατάξεις των άρθρων 53-64 παραλείπονται]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Οι διατάξεις των άρθρων 65 - 76 παραλείπονται]

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝ. ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σγραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1992

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ