Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ιδιοχρηση ενοικιαζομενων δωματιων

Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε εαν στα ενοικιαζομενα δωμάτια, διαμερίσματα κατά την χρήση 2011 βάζουμε ιδιόχρηση.

  • 1 Απάντηση
εγκεκριμένη απάντηση

Ο εκμεταλλευτής μέχρι 7 ενοικιαζόμενων δωματίων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 33 παραγρ. 6 του ν.2238/1994 φορολογείτο τεκμαρτά και απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίων.
Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3842/2010 οι εν λόγω διατάξεις καταργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2010 οπότε από την ημερομηνία αυτή πρέπει να τηρεί βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), το πρόσθετο βιβλίο πόρτας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και γενικά από την ημερομηνία αυτή έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τον επιτηδευματία.
Εφόσον μετά τις παραπάνω μεταβολές το εισόδημα των επιχειρήσεων αυτών εξευρίσκεται λογιστικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και τυχόν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.
Συγκεκριμένα, τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα δωμάτια προκύπτει από όσα ακίνητα πράγματι ιδιοχρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις αυτές ως κτίρια διοίκησης, προσωπικού κ.λπ.. Στα ακίνητα αυτά δεν περιλαμβάνονται τα προς εκμετάλλευση ακίνητα.
Δείτε σχετικά το θέμα 46 του άρθρου 33 του βιβλίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση