Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης - Υποχρεώσεις λογιστή

Επιχείρηση οε δεν υπέβαλλε ακόμα δήλωση φ.εισοδήματος για το 2010 άλλαξε λογιστή το 2011.Ποιά η ευθύνη του προηγούμενου λογιστή ως προς την υποβολή φορολογικής αναμόρφωσης;Μπορεί ή υποχρεούται να την υποβάλει ανεξάρτητα από την μη υποβολή της δήλωσης της οε;
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Με την ΠΟΛ 1054/24-3-2011 καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων του άρθρου 2§4 ν2238/1994 (ΟΕ,ΕΕ,κοινωνίες κλπ).Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ιη της ανωτέρω ΠΟΛ αναγράφεται η σχετική υποχρέωση.Η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΟΕ έχει ως συνέπεια την καταβολή προσαύξησης επί του κύριου & συμπληρωματικού φόρου 1% ανά μήνα καθυστέρησης ή το πρόστιμο τού άρθρου 4 ν 2523/1997 αν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.Το πρόστιμο του άρθρου 4 ν 2523/1997 επιβάλλεται και για τη μη υποβολή της δήλωσης αναμόρφωσης.Συνεπώς για την αποφυγή του προστίμου για τη μη υποβολή της δήλωσης - και με την προυπόθεση ότι θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή της  καθότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος - άποψή μου είναι ότι πρέπει να υποβληθεί η εν λόγω δήλωση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση