Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Βοήθεια

Είμαι συνδρομητής του Forin.gr. Πώς μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις στο e-mail μου για τις καταληκτικές προθεσμίες;

Η δυνατότητα προσθήκης ειδοποιήσεων για τις καταληκτικές ημερομηνίες που σας αφορούν είναι ακόμα μία δυνατότητα ιδιαίτερης σημασίας του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ του Forin.gr.

Προσθέτοντας μία ειδοποίηση για ένα μεμονωμένο γεγονός ή για μία σειρά από γεγονότα, το Forin.gr σας ενημερώνει στο e-mail σας στο χρόνο που εσείς ορίζετε για τις προθεσμίες που πλησιάζουν.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr.

Μπορείτε να προσθέσετε ειδοποίηση για οποιοδήποτε γεγονός εσείς επιθυμείτε από το κουμπί "Διαχείριση ειδοποιήσεων για αυτό το γεγονός" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (βλ. σημείο 1).

Στην οθόνη που παρουσιάζεται, επιλέγετε "Προσθήκη νέας ειδοποίησης", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Επιλέγοντας "Προσθήκη νέας ειδοποίησης", καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο και το χρόνο λήψης ειδοποιήσεων. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση, διαθέσιμη είναι μόνο η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων μέσω e-mail. 

Δείτε σχετικά την παρακάτω εικόνα.

Επιλέγοντας "Υπενθύμιση σε όλες τις σχετικές προθεσμίες", θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail στο χρόνο που εσείς επιλέξετε (π.χ. 1 εβδομάδα πριν, 2 ώρες πριν κ.ο.κ.) για όλα τα όμοια, με το γεγονός που επιλέξατε, μελλοντικά γεγονότα.

Έτσι, εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία ειδοποίηση για την "Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4) προηγούμενου μήνα" που λήγει π.χ. στις 26 Οκτωβρίου και επιλέξετε το κουμπί "Υπενθύμιση για όλες τις σχετικές ημερομηνίες", θα ενημερώνεστε και για τις επόμενες καταληκτικές προθεσμίες του ίδιου γεγονότος.

Τις ειδοποιήσεις που έχετε κατά καιρούς προσθέσει μπορείτε να τις διαχειριστείτε συνολικά από τη "Προβολή και διαχείριση ειδοποιήσεων" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (βλ. σημείο 2).

Επιλέγοντας "Προβολή και διαχείριση ειδοποιήσεων", μεταβαίνετε στη σελίδα διαχείρισης των ειδοποιήσεων που έχετε προσθέσει απ' όπου και μπορείτε να μεταβάλλετε τον τρόπο ή/και το χρόνο των ειδοποιήσεων σας (βλ. σημείο 1 ακολούθως) ή ακόμη και να διαγράψετε κάποια ειδοποίηση που ενδεχομένως πλέον δε σας αφορά (βλ. σημείο 2 ακολούθως).

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο ή το χρόνο της ειδοποίησης που λαμβάνετε ή και να διακόψετε τις ειδοποιήσεις που λαμβάνετε για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός.