Βοήθεια

Τι είναι το Ημερολόγιο του Forin.gr;

Το Ημερολόγιο του Forin.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παραλείψετε οποιαδήποτε φορολογική δηλωτική σας υποχρέωση. 

Ενημερωμένο βάσει των κωδικοποιημένων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν και παρατίθενται στο Forin.gr, το φορολογικό μας ημερολόγιο περιλαμβάνει περισσότερες από 90 σειρές φορολογικών υποχρεώσεων οι οποίες μεταφράζονται σε περισσότερες από 400 καταληκτικές ημερομηνίες κατ' έτος.