Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Βοήθεια

Πώς μπορώ να φιλτράρω τα γεγονότα που εμφανίζονται στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Forin.gr;

Μία χρήσιμη δυνατότητα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι η χρήση φίλτρων στις παρουσιαζόμενες φορολογικές υποχρεώσεις του ημερολογίου.

Όλα τα γεγονότα που είναι καταχωρημένα στο φορολογικό ημερολόγιο του Forin.gr έχουν συνδυαστεί με συγκεκριμένες λέξεις - κλειδιά (π.χ. Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.) .

Κάνοντας κλικ στο πεδίο "Φίλτρα" (βλ. σημείο 1 ακολούθως), μια σειρά από λέξεις - κλειδιά εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Ενδεικτικά παρατίθεται η ακόλουθη εικόνα:

Επιλέγοντας τη λέξη - κλειδί που επιθυμείτε, περιορίζετε τις παρουσιαζόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αυστηρά σε αυτές που σας αφορούν. Έστω, για παράδειγμα, ότι θέλετε να δείτε την καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επιλέγετε την "Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" από τα φίλτρα και πατάτε το κουμπί "Εφαρμογή Φίλτρων". Τα παρουσιάζομενα αποτελέσματα "φιλτράρονται" και στην οθόνη σας εμφανίζονται μόνο εκείνα που έχετε εσείς επιλέξει. Με τον τρόπο αυτό  εντοπίζετε γρηγορότερα και χωρίς να χρειαστεί να προσπελάσετε το σύνολο των υποχρεώσεων π.χ. του μήνα τις υποχρεώσεις που σας απασχολούν.