Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1032874 ΕΞ 25-2-2013 Σχολές οδηγών. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3638389
FAX : 210-3641620 ΚΟΙΝ:

Αθήνα, 25/02/2013 - 11:37

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1032874 ΕΞ 2013
ΘΕΜΑ: «Σχολές οδηγών. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ»

Απαντώντας στο 2368/40/12.2.2013 έγγραφό σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1/1/2013 ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών παύει να τηρεί το πρόσθετο βιβλίο «εκπαιδευομένων οδηγών» που τηρούσε σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. για την πρακτική εκπαίδευση των οδηγών καθώς και το πρόσθετο βιβλίο «μητρώο μαθητών» της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., που τηρούσε για τη θεωρητική εκπαίδευση αυτών. Όπως διευκρινίστηκε δε με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1004/2012 το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών ούτε βέβαια και για τη πρακτική κατάρτιση αυτών.

Η εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. είναι καθολική και ως εκ τούτου το αίτημά σας για αναστολή των διατάξεων του Κώδικα αυτού για τη μεμονωμένη αυτή κατηγορία υπόχρεων, οι οποίοι σημειωτέον με τις νέες διατάξεις απαλλάσσονται από υποχρεώσεις, δεν δύνανται να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καταργεί την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω πρόσθετων βιβλίων από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με το ίδιο περιεχόμενο, που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων, όπως του ΠΔ 208/2002, αρμοδιότητας άλλων υπουργείων(Μεταφορών, κλπ.).

Τέλος, όσον αφορά την έκδοση φορολογικών στοιχείων, επισημαίνεται ότι, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/2013, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α'222), οι αποδείξεις των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ανεξαρτήτως εάν αφορούν την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης (διακριτά ή «πακέτο»), εκδίδονται, από 1.1.2013 (με προθεσμία προσαρμογής έως 28/2/2013 - ΠΟΛ. 1004/2012), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 και σε περίπτωση βλάβης τους χειρόγραφα θεωρημένες, με παροχή δυνατότητας έκδοσης θεωρημένων χειρόγραφων αποδείξεων για παροχή υπηρεσιών στο κοινό εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κων/νος Αγκιναραστάχης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!