Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1077599 ΕΞ 2013 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Θέμα: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

Απαντώντας στα από 26.3.2013 και 18.4.2013 ηλεκτρονικά μηνύματά σας, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.

Κατά συνέπεια, μόνο στην προαναφερόμενη περίπτωση πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης λιανικής στο δελτίο αποστολής και σε καμία άλλη περίπτωση.

2. Όσον αφορά κομμωτήρια που παρέχουν και υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ, η θέση της Διοίκησης που διατυπώθηκε στην εγκύκλιο 1120287/843/ΠΟΛ. 1153/17.12.2007 εξακολουθεί να ισχύει, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή, συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωσή για παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ..

3. Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, κατά την παραλαβή αγαθών προς επισκευή από οποιονδήποτε κλάδο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, επισκευαστές ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, ρολογιών, κοσμημάτων, οπτικών ειδών κ.λπ.) δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για την παραλαβή των προς επισκευή αγαθών και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν αναφέρεται ρητά στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, όπως στην παραλαβή αγαθών (π.χ. οχημάτων, ρούχων, χαλιών κ.λ.π.) για τον καθαρισμό αυτών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαϊτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!