Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1064543 ΕΞ 15-4-2013 Έκδοση δελτίων αποστολής για την παραλαβή αγαθών προς επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3610030
FΑΧ:210-3642682

Αθήνα,15/04/2013

ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.:Δ15Β 1064543 ΕΞ 2013

Θέμα: «Έκδοση δελτίων αποστολής για την παραλαβή αγαθών προς επισκευή»
 
Σε απάντηση των από 25.2.2013 και 27.3.2013 αιτήσεών σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματός, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.
 
2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, κατά την παραλαβή αγαθών προς επισκευή από οποιονδήποτε κλάδο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, επισκευαστές ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, ρολογιών, κοσμημάτων, οπτικών ειδών κ.λπ.) δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για την παραλαβή των προς επισκευή αγαθών και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν αναφέρεται ρητά στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, όπως στην παραλαβή αγαθών (π.χ. οχημάτων, ρούχων, χαλιών κ.λ.π.) για τον καθαρισμό αυτών.
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης

 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!