Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1014655 ΕΞ 28-1-2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003, σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο 210 3610065 FΑΧ 2103615052
ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 28/1/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1014655 ΕΞ 2013
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003, σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012).

Σχετ.: Η από 14.1.2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησης, αναφορικά με την ισχύ ή μη της απαλλαγής των χειρόγραφων δελτίων αποστολής από τη θεώρηση βάσει των διατάξεων της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003, συμπληρωματικά των όσων διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/2013 ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012), θέτουμε υπόψη σας ότι οι διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 εξακολουθούν να ισχύουν, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με αυτές και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ των οποίων και τα χειρόγραφα Δελτία Αποστολής (άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Περαιτέρω, αναφορικά με την υποχρέωση ή μη σήμανσης των μηχανογραφικά εκδιδόμενων δελτίων αποστολής των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που δεν έχουν την υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012), επισημαίνεται ότι, εφόσον αυτοί δεν απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από τη σήμανση βάσει των διατάξεων των παρ. 3 και 4 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003, υποχρεούνται να εκδίδουν τα μηχανογραφικά δελτία αποστολής με σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

Ακριβές αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!