Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1027433 ΕΞ 18-2-2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο 210 3610065 FΑΧ 2103615052

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:

Αθήνα, 18/2/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1027433 ΕΞ 2013
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222).

Σχετ.: Η από 7.2.2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ρωτάτε εάν εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή από τη θεώρηση των στοιχείων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών από εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. πΟλ.1083/2003, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/2013 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 «περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων» εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

2. Επίσης, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1198/2002 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/2002 (η οποία εξακολουθεί να ισχύει όπως κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003) διευκρινίστηκε ότι οι επιτηδευματίες που έχουν τζίρο άνω των 2.934.702 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού άνω των πενήντα (50) ατόμων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εκδίδουν αθεώρητες τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ. ή στις περιπτώσεις βλάβης της Φ.Τ.Μ. ή του Η/Υ με τη χρήση των οποίων εκδίδονται.

3. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων εκδίδουν αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988, εφόσον οι εν λόγω εταιρίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, σε περίπτωση βλάβης της Φ.Τ.Μ. ή του μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών, επί των οποίων πρέπει να τίθεται εντύπως ή με σφραγίδα η ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2003».

Αυτονόητο είναι ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο των περιπτώσεων β2 και β3 της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, δεν απαλλάσσονται της θεώρησης των στοιχείων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια για τις εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης λιανικές παροχές υπηρεσιών και σε περίπτωση βλάβης της Φ.Τ.Μ. ή του μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εκδίδουν θεωρημένες τις εν λόγω αποδείξεις.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!