Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1130/06-06-2011 Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1200/2010

ΆΔΑ: 4ΑΣΠΗ-ΩΚΑ

ΠΟΛ : 1130/06.06.2011

ΦΕΚ: 1382/Β’/16.06.2011

ΘΕΜΑ : Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/B’/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ.43/Α'), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α').

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α').

3. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β715.07.94) όπως ισρύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σρεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

4. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιορής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

5. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως ρρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρραιολογική έρευνα κ.λ.π.).

6. Την αρ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 Π0Λ.1310 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή ισρύει σήμερα, με την οποία ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού με αντικειμενικά κριτήρια της αξίας κτισμάτων ακινήτων.

7. Την απόφασή μας με αριθ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ728.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/B’/29.12.2010) «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 4 του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».

8. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του ν.1249/1982 στις οποίες περιλαμβάνονται τα πορίσματα τους.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.10 (ΦΕΚ 1725/Β /03.11.10) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διορθώνουμε στο ορθό τα εκ παραδρομής λάθη και παραλείψεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1175023/3752/00ΤΥ /Δ728.12.2010 Π0Λ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/B’/29.12.2010) απόφασής μας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

1. Στον Οικισμό ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ του Τ.Δ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, αντικαθίσταται η περιγραφή της Α Ζώνης από το εσφαλμένο: Α Κυκλική στο ορθό: Α Γραμμική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Στον Οικισμό ΚΡΟΚΟΥ του Τ.Δ. ΚΡΟΚΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΜΕΙΑΣ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο)

από το εσφαλμένο : D2 Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 στο ορθό: D1 Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12.

2. Στον Οικισμό ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ του Τ.Δ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο) από το εσφαλμένο : Α Ζώνη : 0,05 στο ορθό : Α Ζώνη : 0,10.

3. Στον Οικισμό ΚΟΙΛΑΔΟΣ του Τ.Δ. ΚΟΙΛΑΔΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο) από το εσφαλμένο : Α Ζώνη : 0,05 στο ορθό : Α Ζώνη : 0,10.

4. Στον Οικισμό ΠΤΕΛΕΑΣ του Τ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο) από το εσφαλμένο : Α Ζώνη : 0,05 στο ορθό Α Ζώνη : 0,10.

5. Στον Οικισμό ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Τ.Δ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, αντικαθίσταται η ονομασία με την ορθή: ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. Στον Οικισμό ΕΛΕΟΥΣΑΣ του Τ.Δ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ:

α) Διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)

από το εσφαλμένο: Α Ζώνη: 0,75 Β Ζώνη: 0,75

στο ορθό: Για όλες τις ζώνες Σ.Ο: 0,75

β) Διορθώνεται η τιμή της Β Κυκλικής από το εσφαλμένο: 1.100 € στο ορθό: 1.200 €.

γ) Προστίθεται η περιγραφή και η τιμή της Γ Ζώνης του Οικισμού ως εξής:

Γ Κυκλική: ΔΕΛΦΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ - Ε.Ο. ΙΩΑΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ - 1.100 €

ΔΩΔΩΝΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ - ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ - ΣΟΛΩΝΟΣ -ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ - ΓΟΡΙΤΣΑΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ - ΡΙΖΑΡΗ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ - ΜΕΓ.ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΤΟΣΙΤΣΑ - ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΟΥΣΣΩΝ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ - ΑΡΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ.

2. Στον Οικισμό ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ του Τ.Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)

από το εσφαλμένο:

γ) Τομέας Ι Α : Γα οικόπεδα μέχρι 150 τ.μ. τότε : ΧΧΧΙΙ : 0,80

Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 150 τ.μ. τότε : ΧΧνΙΙΙ: 1,20

στο ορθό:

γ) Τομέας Ι Α : Γα οικόπεδα μεγαλύτερα από 150 τ.μ. τότε : ΧΧΧΙΙ : 0,80

Για οικόπεδα μικρότερα από 150 τ.μ. χωρίς η μέγιστη δόμηση να υπερβεί τα 120 τ.μ. τότε : ΧΧνΙΙΙ: 1,20.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Στον Οικισμό ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ του Τ.Δ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο)

από το εσφαλμένο: Α Ζώνη: 0,30

στο ορθό: Γ ια όλες τις Ζώνες Σ.Ο: 0,30

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2. Στον Οικισμό ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-Ν.ΟΙΚΙΣΜΟΥ του Τ.Δ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο) στο

ορθό:

D2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

3. Στον Οικισμό ΧΩΡΑΣ-ΧΩΡΙΟΥ του Τ.Δ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ:

Προστίθεται κάτω από τον τίτλο του Οικισμού η φράση:

α) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Διαγράφεται στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο) η φράση:

β) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Οτελ βλέπε ορισμό στη σελίδα 12.

Διορθώνεται ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο)

γ) από το εσφαλμένο: D1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 στο το ορθό: D2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

4. Στον Οικισμό ΚΑΜΑΡΙΟΥ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

α) διορθώνεται η περιγραφή της Α Κυκλικής ως εξής :

Α Κυκλική: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού 900€

β) Διαγράφεται η περιγραφή της Β Κυκλικής

5. Στον Οικισμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ -ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ, αντικαθίσταται η ονομασία με την ορθή: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΝΗΣΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ.

6. Στον Οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΗΣΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ, αντικαθίσταται η ονομασία με την ορθή: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. Στον Οικισμό ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ του Τ.Δ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ, η

περιγραφή του Συντελεστή Εμπορικότητας διορθώνεται από το εσφαλμένο: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (Τρίπολης -Πύργου) στο ορθό : ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (Τρίπολης - Σπάρτης)

2. Στον Οικισμό ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ του Τ.Δ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ, ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) διορθώνεται στο ορθό:

1. Για ρρήση κατοικίας (μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων 400 τ.μ.) :

Για τα πρώτα 100 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 1,00

Για τα επόμενα 100 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,80 Για τα επόμενα 100 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,60 Για το πέραν των 301 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,40

 

Σ.Α.Ο. = 400/ Επιφάνεια οικοπέδου

2. Για λοιπές ρρήσεις (μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων 800 τ.μ.) Γ ια τα πρώτα 100 τ.μ. οικοπέδου Σ.αΟ. = 1,00

Για τα επόμενα 100 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,80 Για τα επόμενα 100 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,60 Για το πέραν των 301 τ.μ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,40

Σ.Α.Ο. = 800/Επιφάνεια οικοπέδου

Π.Δ./13.10.1998 (ΦΕΚ: 908/Δ/1998).

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. Στους παρακάτω Οικισμούς διορθώνονται τα εξής: α) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)

Από το εσφαλμένο: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 Στο ορθό: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

β) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)

Από το εσφαλμένο: D1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12

Στο ορθό: D2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

α/α

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ Δ/ΣΜΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

1

ΑΝΔΑΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2

   

ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ

3

 

ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ

4

 

ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ

ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ

5

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ

6

 

ΕΥΑΣ

ΕΥΑΣ

7

 

ΚΑΛΑΜΑΡΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ

8

 

ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ

ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ

9

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

10

 

ΣΤΕΡΝΑΣ

ΣΤΕΡΝΑΣ

11

ΙΘΩΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ

12

 

ΒΑΛΥΡΑΣ

ΒΑΛΥΡΑΣ

13

 

ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ

ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ

14

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΑΝΘΟΥΣΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΗΣ

15

 

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΑΛΑΣ

16

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

17

 

ΣΙΑΜΟΥ

ΣΙΑΜΟΥ

18

 

ΣΟΛΑΚΙΟΥ

ΣΟΛΑΚΙΟΥ

2. Στους Οικισμούς ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ του Τ.Δ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, και ΚΛΗΜΑΤΟΣ του Τ.Δ ΚΛΗΜΑΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, διορθώνονται:

α) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)

Από το εσφαλμένο: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

Στο ορθό: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 12

β) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)

Από το εσφαλμένο: D2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Στο ορθό: Di: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12

3. Στον Οικισμό ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ του Τ.Δ. ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, διαγράφεται στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.), η φράση:

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13.

4. Στον Οικισμό ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ του Τ.Δ. ΠΛΑΤΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ, διαγράφεται στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.), η φράση:

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 12.

5. Στον Οικισμό ΑΓΡΙΛΟΥ, του Τ.Δ. ΑΓΡΙΛΟΥ του Δήμου ΑΡΦΑΡΩΝ, διορθώνεται η τιμή της Α Κυκλικής:

από το εσφαλμένο : Α Κυκλική : 800 στο ορθό : Α Κυκλική : 700

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

1. Στον Οικισμό ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ του Τ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ της νήσου ΛΕΣΒΟΥ, στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) συμπληρώνεται η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ : Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

2. Στον Οικισμό ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ του Τ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ της νήσου ΛΕΣΒΟΥ, στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.), συμπληρώνεται η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ : Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13.

3. Στον Οικισμό ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ της Κοινότητας ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ της νήσου ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕδΟυ (Σ.Α.Ο.),

συμπληρώνεται η τιμή: XXVIII : 1,20 .

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Στον Οικισμό ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΔΟΥ του Τ.Δ ΧΑΛΚΕΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ στη ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ, αντικαθίσταται η ονομασία του Οικισμού με την ορθή: ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ

2. Στον Οικισμό ΜΟΝΙΤΣΙΑ του Τ.Δ ΧΑΛΚΕΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ στη ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ, συμπληρώνεται και η ονομασία Ράχη διότι ισχύουν και οι δύο ονομασίες. Δηλαδή: ΜΟΝΙΤΣΙΑΣ (ΡΑΧΗΣ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Στον Οικισμό ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ του Τ.Δ. ΓΑΖΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ, η περιγραφή της Α Ζώνης, διορθώνεται

από το εσφαλμένο : Α Κυκλική στο ορθό : Α Γραμμικές

2. Στον Οικισμό ΔΑΦΝΕ του Τ.Δ. ΔΑΦΝΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αντικαθίσταται η ονομασία του Οικισμού, με την ορθή: ΔΑΦΝΩΝ

3. Στον Οικισμό ΑΣΗΜΙΟΥ του Τ.Δ. ΑΣΗΜΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ,

α) η περιγραφή της Α Γραμμικής, διορθώνεται

από το εσφαλμένο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (Ηρακλείου - Πύργου) στο ορθό: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (Αγίων Δέκα - Πραιτωρίων)

β) η περιγραφή του Συντελεστή Εμπορικότητας, διορθώνεται

από το εσφαλμένο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟδΟΣ (Ηρακλείου - Πύργου) 1,2

στο ορθό: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (Αγίων Δέκα - Πραιτωρίων) 1,2

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Στον Οικισμό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΥ) του Τ.Δ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ, στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) διαγράφεται η φράση:

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει: α) στις υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας από 01.01.2011 και β) στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσίευσή της.

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, λαμβάνεται υπόψη η αξία που προκύπτει με την παρούσα απόφαση, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την προκύπτουσα με βάση την 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ728.12.2010 ΠΟΛ.1200 απόφαση. Στις υποθέσεις αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί οι οικείες φορολογικές δηλώσεις, παρέχεται στο φορολογούμενο αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να υποβάλλει νέα δήλωση ή αίτηση, κατά φορολογία, για νέα εκκαθάριση του φόρου με βάση τη μικρότερη αξία συνυποβάλλοντας και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗ Μ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!