Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1005/2018 Καθορισμός αντικειμενικών τιμών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές. Διαδικασία και λοιπά θέματα

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1050/2018

Αριθμ. 1005 

ΦΕΚ Β’ 20/11.01.2018 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!