Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1249/1982

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων (κτισμάτων και γης) (Ν. 1249/1982, Άρθρα 41, 41α)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 1249/1982 που αφορούν τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας ακινήτων (κτισμάτων και γης).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1249

ΦΕΚ Α 43/5-4-1982

Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις.

Παραγγέλομεν να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 3 Απριλίου 1982
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 5 Απριλίου 1982