Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

Ε. 2084/2021 Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Τ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375858
E-Mail:dos@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΘήνα, 13 Απριλίου 2021

Ε.2084

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η ΠΟΛ. 1187/05.07.1995 με Θέμα «Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών»,

Με το ως άνω σχετικό, έχει οριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Αίτησης για την Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (στο εξής Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η Ελλάδα, βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ.Ε.

Το έντυπο αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στη διαδρομή: https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/CLAIM_OTHERCOUNTRIES.pdf

Οι φορολογικές αρχές του Κατάρ, ενημέρωσαν ότι προχωρούν στην έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (στο εξής ΠΦΚ) τα οποία φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσουν να πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία και στο έντυπο «Αίτηση για την εφαρμογή ».

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων, παρέχονται οι εξής οδηγίες:

Στις αιτήσεις εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδος - Κατάρ στις οποίες η ημερομηνία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας είναι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1-1-2021, αντί της συμπλήρωσης του πεδίου (ΙΙ (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), με την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εφαρμογής, δύναται να προσκομίζεται διακριτά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής φορολογικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί έγκυρα ως ηλεκτρονικό στην αραβική και αγγλική γλώσσα.

Η γνησιότητα του ΠΦΚ δύναται να διαπιστώνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην αγγλική γλώσσα που συνοδεύουν το ΠΦΚ (ως συνημμένο δείγμα).

Οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν, όπως και οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την αναφερόμενη ως σχετική.

Συνημμένα:

  • Ετήσια αίτηση εφαρμογής (δυο φύλλα)
  • Πιστοποιητικό φορολογικής (δυο σελίδες) Κατοικίας Κατάρ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΑΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!