Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1201/28-12-2010 Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΟΛ. 1201/28-12-2010

[Ορθή επανάληψη της 8-2-2011]

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.3842/2010, οι περιπτώσεις  α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργήθηκαν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.

2. Επίσης, με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν.3842/2010 οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία ένταξής τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή από 1.10.2010 και μετά, όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1091/14-6-2010 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010.

3. Τα ποσά φόρου που καταβάλλουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις αντιστοιχούν στα πιο κάτω ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.

Α.  Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Δωματίων

Φόρος (μ.ο.)

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

34

12.189

13.689

15.189

23.631

2

68

12.378

13.878

15.378

23.762

3

102

12.567

14.067

15.567

23.892

4

136

12.756

14.256

15.756

24.023

5

170

12.944

14.444

15.944

24.154

6

204

13.133

14.633

16.100

24.285

7

238

13.322

14.822

16.242

24.415

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Μονόχωρων Διαμερισμάτων

Φόρος (μ.ο.)

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

42

12.231

13.731

15.231

23.660

2

83

12.461

13.961

15.461

23.819

3

125

12.692

14.192

15.692

23.979

4

166

12.922

14.422

15.922

24.138

5

208

13.153

14.653

16.115

24.298

6

249

13.383

14.883

16.288

24.458

7

291

13.614

15.114

16.460

24.617

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Δίχωρων Διαμερισμάτων

Φόρος (μ.ο.)

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

56

12.311

13.811

15.311

23.715

2

112

12.622

14.122

15.622

23.931

3

168

12.933

14.433

15.933

24.146

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Τρίχωρων Διαμερισμάτων

Φόρος (μ.ο.)

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

86

12.475

13.975

15.475

23.829

2

171

12.950

14.450

15.950

24.158

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1,2,3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και τέσσερα (4) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν..2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ.6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Φόρου

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

81

12.448

13.948

15.448

23.810

160

12.888

14.388

15.888

24.114

161

12.896

14.396

15.896

24.120

173

12.958

14.458

15.958

24.163

207

13.150

14.650

16.113

24.296

251

13.396

14.896

16.297

24.466

320

13.775

15.275

16.581

24.729

413

14.292

15.792

16.969

25.087

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς  659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται  αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!