Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2069/2021 Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 434/2013 του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντος με την ονομασία «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ» το οποίο χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΜ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987 414
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα
Ταχ. Κώδικας : 115 21Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΔ3946ΜΠ3Ζ-91Β

Αθήνα , 23 Μαρτίου 2021

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2069

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 434/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου το Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντος με την ονομασία «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ» το οποίο χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)»

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ’ αριθ. 434/2013 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος ως φαρμάκου πραγματοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, ήτοι την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, η (ουδέτερη) καθαρή αιθυλική αλκοόλη, αυτούσια ή τα υδατικά της διαλύματα, ανεξαρτήτως αλκοολικού τίτλου, έστω και με την έξωθεν προσθήκη μη φαρμακευτικών ουσιών η οποία διατίθεται ως «φαρμακευτικό οινόπνευμα» και έχει χαρακτηριστεί από τον Ε.Ο.Φ. ως φάρμακο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2960/01 (Α’ 265).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα : Η υπ’ αρ. 434 /2013 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!